Dobré podnikání se má řídit etickými principy..

10. červenec 2002

Úterní večerní projev amerického prezidenta Bushe o zostření boje proti korupci a o nutnosti zvýšení zodpovědnosti podniků a podnikatelů byl sice předem avizován, vzbudil však, či měl by vzbudit, zaslouženou pozornost i mimo Ameriku.

Už předem se sice vědělo o čem má americký prezident Bush v úterý večer promluvit a jeho snahy uklidnit veřejnost po nedávných skandálních pádech podniků, které uměle a protizákonně nadhodnocovaly vlastní výsledky hospodaření, a pak - když se to provalilo - vzbudily nedůvěru občanů ve fungování systému, byly z projevu zřejmé. Stejně tak i skutečnost, že si prezident coby místo k přednesení projevu vybral newyorský Wall Street, tedy centrum burzovních operací a finančních trhů vůbec a jak známo tyto trhy zaznamenaly v důsledku zmíněných skandálů - naposled firmy WorldCom, o čemž jsme už referovali - značný pokles.

Podle očekávání hovořil prezident o utužení burzovního dohledu a o právním postihu korporací a jejich vedení a zdůraznil: "Vláda může učinit více co do důrazu na transparentnost a zajistit že investiční rizika jsou čestně přijatelná. A vláda může také zajistit, aby ti, kteří porušují důvěru Amerického lidu, byli potrestáni." Tolik prezident Bush, který zároveň oznámil, že budou zvýšeny pravomoci burzovního dohledu, neboli komise pro cenné papíry a že budou zostřeny zákonné tresty pro vedoucí představitele podvádějících podniků. To Američané zjevně přivítali.

Bush však také hovořil o aspektu skandálů, který má značnou důležitost i pro postkomunistické země střední a východní Evropy, které se vracejí zpět ke svobodnému tržnímu hospodářství. Řekl totiž: "Příliš mnoho podniků je zjevně odtrženo od hodnot naší země. Jejich skandály zranily reputaci množství dobrých a čestných firem. Zranily burzu. A nejhorší je, že zraňují i nadále miliony lidí, kteří závisejí na integritě (tedy čestném podnikání) firem co do jejich živobytí a jejich důchodů, co do jejich duševní pohody a jejich finanční způsobilosti."

Zde, zdá se, prezident Bush uhodil hřebík na hlavičku i za nás ve střední a východní Evropě, kde stejně jako nyní v Americe, každý další finanční skandál, každý vytunelovaný podnik, nahlodávají důvěru obyvatel v kapitalismus volné soutěže, v to, že poctivou prací, dobrou organizací a aplikací vynálezů a dobrých nápadů lze čestně, trpělivě a pomalu nabýt finanční nezávislosti i majetnosti.

Ano, obyvatelé Ameriky svobodného podnikání a ostatních tržních ekonomik - i té naší - tedy tzv. kapitalistického systému, jsou ze značné části prostými akcionáři, tedy obyčejnými drobnými investory a často do akcií ukládají své úspory, čímž zas umožňují podnikům růst, bez drahého půjčování od bank. A pokud ony podniky, kterým dali občané investoři důvěru, rostou a prosperují, prosperují i miliony občanů, drobných akcionářů.

Ano, pokud ony podniky a jejich majitelé a správci řídí své chování zásadami tzv. etiky podnikání, pak vše funguje. Od drobné Večerky na rohu, která musí platit dodavatelům a nabízet přijatelné ceny zákazníkům, neboť prostě jinak nemá šance, až po mezinárodní či nadnárodní podniky, u kterých často znamená zveřejnění i malého skandálu takovou ránu reputaci, že se prostě položí a z jejich cenných akcií se stanou kousky papíru.

Ano, naši soudruzi podnikatelé - či lépe kvazipodnikatelé, divte se! Kapitalismus, tedy ten opravdový, je založen na čestném chování, na oné zmíněné etice podnikání, na šetřivé šetrnosti, na čestném a únosném procentu výdělků a na pečlivém účetnictví a na placení daní v mezích zákona. Pak se prostě nemůže, nebo by se nemělo stát, že by docházelo ke skandálům, že by byla ohrožena důvěra ve svobodné podnikání, že by se někteří naši spoluobčané cítili podobně jako nyní někteří Američané.

Namítnete, že taková je už lidská nátura a že podvodníci a zloději existovali co svět světem stojí a za komunismu dokonce dvojnásob, i když pod rouškou "předvoje dělnické třídy" a budete mít pravdu. Ale právě na ty by měla platit ona slova prezidenta Bushe o patřičně tvrdém postihu a o utužení zákonů a trestů. V Americe i u nás.

rse@rozhlas.cz

Spustit audio

Více z pořadu