Byl vydán Jenský kodex - jeden z pokladů Knihovny Národního muzea

18. únor 2010

Ve středu 17. února bylo v Pantheonu Národního muzea slavnostně představeno faksimile Jenského kodexu, iluminovaného pozdně středověkého rukopisu z konce 15. století. Rukopis, který je ve sbírkách Národního muzea od konce 50. let 20. století, vydalo nakladatelství Gallery, s.r.o.

Dvousvazkový komplet faksimile je opatřen komentářem, který napsali naši přední odborníci na husitství a středověk, za všechny jmenujme Františka Šmahela a Ivana Hlaváčka. Autorem předmluvy ke komentářovému svazku je Miloslav kardinál Vlk, jenž také převzal patronát nad slavnostním uvedením knihy v Pantheonu Národního muzea.      

V 50. letech kodex přivezl do Československa jako státní dar tehdejší prezident NDR Wilhelm Pieck. „Již v době, kdy tento rukopis do Národního muzea přišel, bylo plánováno jeho faksimilování, které se nyní podařilo uskutečnit,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Rukopis byl po několik staletí uložen v Univerzitní knihovně v Jeně, studoval jej tam kromě jiných také Johann Wolfgang Goethe, jenž pro české vědce nechal pořídit jeho kreslenou kopii, dochovanou rovněž v Knihovně Národního muzea.

Upálení Mistra Jeronýma Pražského

Některé obrazy z Jenského kodexu již prakticky zlidověly. Mezi nejznámější patří Žižka v čele vojsk, který byl použit na dvacetikoruně, a vyobrazení Mistra Jana Husa, jež bylo mnohokrát reprodukováno v různých publikacích.

autor: tisková zpráva
Spustit audio