Blýskání Petra Kulhánka – Krátkovlnné záření

20. červenec 2012

Sluneční světlo přicházející z naší rodné hvězdy je jen malou částí spektra elektromagnetických vln, se kterými se můžeme setkat na Zemi nebo ve vesmíru. Dnes se vydáme na malou procházku po vlnách kratších, než je světlo.

Spustit audio