Blýskání Petra Kulhánka – Fermiony a bosony

28. červenec 2012

První objevenou částicí byl elektron. Elektron nalezl už sir Joseph Thomson v roce 1897. Na počátku 20. století následoval proton, poté neutron, pozitron a částicové ZOO se začalo pomalu rozrůstat. Nejprve desítky, poté stovky a dnes tisíce částic.

Spustit audio