Archeologové odkryli v Londýně zbytky středověkého opatství

15. listopad 2006

Pozůstatky středověkého opatství našli britští archeologové pod náměstím v oblasti Bermondsey na jižním břehu Temže. Objevili ruiny kostela, který patřil právě k opatství a který je starý přes 900 let.

Kromě toho objevili archeologové pozůstatky kamenného zdobení budov opatství. Stěny těchto budov z jedné strany sloužily jako část pokoje řeholníků a z druhé strany jako městská stoka. Archeologové tu také našli kostry mnichů, fragmenty římských, saských a normanských výrobků a obraz rytíře, vytesaný do kamene.

Podle slov představitelů firmy, která v místě prováděla záchranný archeologický výzkum, jsou pozůstatky opatství velmi dobře zachovalé a samotný objekt je nečekaně velký.

O existenci opatství se vědělo už dříve. Opatství Bermondsey bylo postaveno francouzskými řeholníky v roce 1082. Jeho stavba trvala 7 let. A zničeno bylo za krále Jindřicha VIII., který uzavřel veškeré katolické kláštery v Anglii. Na místě opatství byl potom postaven palác.

Když se budoval místní trh se starožitnostmi, jeho stavitelé věděli, že se na tomto místě v XI. století nacházelo opatství. Ale až teď, kdy v této oblasti probíhá rozsáhlá stavební rekonstrukce, získali archeologové přístup k objektu historické budovy.

Podle slov archeologů se mohou zájemci těšit na zpřístupnění této nové kulturní památky Londýna. Po skončení rekonstrukce budou moci lidé přes speciální skleněnou podlahu vidět zbytky stěn opatství, které jsou vysoké okolo 1 metru.

autor: Naďa Reviláková
Spustit audio