Seriály z nemocnic křiví obraz o zdravotnictví. Na chirurgii máte 93% šanci přežití, v televizi 78%

21. únor 2018
nemocnice lékař doktor

Dva lékaři zhlédli 12 řad seriálu Chirurgové a porovnávali celkem 290 fiktivních chirurgicky ošetřovaných osob se záznamy skutečných nemocných. Data poskytla americká vědecká organizace National Trauma Databank.

Autoři studie zjistili propastné rozdíly, v seriálu je 71 % pacientů ihned posláno na operační sál, ve skutečném světě je to pouze čtvrtina. Filmoví tvůrci také nechají zemřít více než pětinu ošetřených, celých 22 %. Ve skutečnosti na amerických chirurgiích zemře pouze 7 % z nich. Seriál také zkresluje následnou péči, v podstatě dělí nemocné na ty, kteří zemřou, a ty, kteří jsou po krátké době posláni domů. Doba následné péče je v seriálu kratší než skutečná. Taková studie není první, píší minnesotské noviny MinnPost na svém webu. Autoři studie podotýkají, že podobné závěry jsou sice očekávatelné, ale důležité pro vnímání veřejnosti. Většina lidí se s chirurgií setká málokdy, prostředí narkóz a skalpelů tak znají právě z popkultury. To může zvyšovat jejich očekávání, předpokládají rychlejší a plnohodnotné uzdravení. Na rozdíl od jiných onemocnění (třeba rakoviny) není totiž čas marodům vysvětlit, co se jim přesně s tělem děje a co je čeká.