Ztracený oceán Marsu

03331198.jpeg

Astronomové díky novým pozorováním z Evropské jižní observatoře v Chile a velkých amerických dalekohledů na Havaji v letech let 2008-14 prokázali, že před 4,5 miliardami let bylo na Marsu mnohem více vody než dnes. Dokonce až 19% jeho plochy mohl zaujímat oceán.

Důležitým nástrojem pro získání nových dat o vodě v atmosféře a na povrchu Marsu se stala spektrální měření přístrojů, napojených na velké pozemské dalekohledy. Na základě měření současného poměru obsahů normálního vodíku (H) a jeho těžšího izotopu deuteria (D) v molekulách vody vědci odhadli, kolik vody mohlo během historie uniknout z marsovské atmosféry do kosmu. Na počátku planetárního vývoje totiž existoval v atmosféře a na povrchu Marsu jistý počáteční poměr mezi množstvím “těžké” (HDO) a normální (H2O) vody, odvozený z nálezu marťanského meteoritu, starého 4,5 miliard let (na Zemi tento poměr činí asi 1:3200).

Zatímco ale normální lehčí voda unikala průběžně ze sféry Marsu do kosmu, těžká voda obsahující atom deuteria místo normálního vodíku díky své větší molekulární hmotnosti zůstala v oblasti planety. Poměr mezi obsahem těžké a normální vody v atmosféře kolem polárních čepiček Marsu činí dnes asi 1:400. Pokud tento vývoj extrapolujeme směrem do minulosti, zjistíme, že Mars pravděpodobně postupně ztratil asi 87% své (převážně lehké) vody.

Před několika miliardami let tedy bylo marsovské klima mnohem vlhčí a teplejší než dnes. “Vlhká epocha” Marsu ovšem skončila někdy před 3,7 miliardami let. O tom, že kdysi voda po povrchu Marsu tekla a tvořila řeky a jezera, nás ubezpečují geologická data, získaná z mnoha kosmických sond, a to jak z umělých družic Marsu, tak i ze sond, které operovaly na jeho povrchu. Celkový odhadovaný objem vody na Marsu (asi 20 milionů krychlových kilometrů v období “vlhké epochy”) by dokonce podle vědců vystačil i na jeden oceán, s plochou větší než má Severní ledový oceán na Zemi, který mohl zaujímat asi 19% povrchu Marsu. Jeho hloubka mohla místy dosahovat přes 1,5 kilometru. Podle topografie a morfologie Marsu vědci nakonec vytvořili přibližnou mapu tohoto oceánu - jeho většina se rozkládala na severní polokouli Marsu, v oblasti tzv. Severních plání.

Před několika miliardami let tedy bylo marsovské klima mnohem vlhčí a teplejší než dnes

Dnes má ovšem většina vody na Marsu zmrzlou formu a nachází se buď hluboko pod povrchem planety, nebo v oblasti polárních čepiček. Vědci věří, že přesnější měření rozložení koncentrace vodní páry v atmosféře Marsu nám pomůže při hledání případných podzemních “rezervoárů” vody.

Zdroje: Space.com 1, Space.com 2, CNet, Science Magazine, CBS News, Phys.Org 1, Phys.Org 2