O pořadu Zprávy

Páteří denního vysílání jsou pravidelné zprávy, vždy v celou hodinu. Mají roli otvírání nové kapitoly souhrnem nejdůležitějšího dění doma a ve světě.

Zpravodajská relace přináší pět až šest aktuálních zpráv. Hlavní zpráva dne je doplněná komentářem. Ve zprávách nechybí informace o počasí.

Komentář se neomezuje jen na popis světa, ale snažíme se danou zprávu srozumitelně vysvětlit. V našich zprávách uslyšíte relevantní audia obsahující zpravidla silná vyjádření autorit.  

Zprávy jsou řazeny podle významu a aktuálnosti. Do jednotlivých zpráv přispívají i naši dopisovatelé, pokud je to v charakteru zprávy, která tak získá obohacující hodnotu. Zajímavosti (a sport) jsou zařazeny pouze v případě, že představují závažný trend či jev ve společnosti. 

Připravuje:
Centrum zpravodajství

Kontakt:

Telefon: 221 552 730 

Kdy se pořad vysílá

Čas vysílání
denně každou půlhodinuPlus

Další pořady