Znečištěné ovzduší ohrožuje lidské zdraví. Na emisích benzoapyrenu se domácnosti podílí z 98 procent

11. říjen 2021

Přestože se kvalita evropského ovzduší v pandemickém roce 2020 výrazně zlepšila, je jeho znečištění stále významným zdravotním rizikem. Vyplývá to z předběžné zprávy Evropské agentury pro životní prostředí. Jak je na tom Česko a čím je nebezpečný benzoapyren? Věda Plus se podívá také do severní Itálie. V přírodním parku Adamello Brenta, který je největší chráněnou oblastí v Trentinu, je na první pohled znatelný úbytek vody v řekách i vodopádech.

Spustit audio