Zlenice: Hrad z obrázků Josefa Lady

27. březen 2015

Zlenice patří k hradům, které každý zná, ač si to málokdo uvědomí. Přitom se jen stačí podívat na některé z obrázků Josefa Lady. Hrad zachytil snad ve všech ročních obdobích.

Zlenice jsou v pozadí obrázku z roku 1942, kde vodník sedí na vrbě a kouří fajfku. Najdete je na kresbě Letní dětské hry z roku 1937. Září i na obrázku z roku 1948 s malým chlapcem, který stojí u zamrzlého rybníka se sáňkami, na kterých stojí malý sněhulák. Příkladů bychom mohli najít mnohem víc. Kouzlo Zlenic ocenil také August Sedláček v knize Hrady, zámky a tvrze království Českého: Každý, kdo jel drahou z Prahy k Táboru, zajisté si rád vzpomněl na roztomilý obrázek,který se jemu jedoucímu od Senohrab k Čerčanům naskytl; obraz malebných zřícenin hradu Zlenického i s překrásným údolím Sázavským, kterýžto spatřil, když na malou chvíli vyjel z jednoho z četných průkopův téže dráhy. Neníť také týž hrad s okolím od žádné jiné strany krásnější a malebnější, než z této. Zlenický hrad založen byl na ostrohu mezi řekou Sázavou a potokem Hrušickým, který do ní pod hradem padá. Ostroh, jehož opyš se k ústí potoka volně sklání, zakladatel překopal tak, že jeho severovýchodní konec zůstaven pro hrad a oddělen od ostatní vyšší krajiny hlubokým a ve skále vytesaným příkopem tak, že na této straně nebylo naprosto možno do hradu se dostati."

Zlenice v roce 2008

Zřícenina hradu, který do pramenů vstoupil také pod jménem Hláska, patřila současně k oblíbeným místům prof. Tomáše Durdíka. Každoročně se účastnil archeokempů pořádaných Sdružením pro ochranu kulturního dědictví – Zlenice, které o památku pečuje. Tento šlechtický hrad na pravém břehu řeky Sázavy najdete také na stránkách Ilustrované encyklopedie českých hradů: „Jméno Zlenice se poprvé připomíná k roku 1318 v predikátu Oldřicha ze Zlenic. Není zcela zřejmé, zda se již tato zmínka vztahuje k dnešnímu hradu, neboť na opačné straně potoka se nacházejí zbytky zaniklého opevněného objektu primitivnější podoby (Hrad u Čtyřkol), který by mohl být i předchůdcem dnešního hradu. Ten však nepochybně vznikl v průběhu prvé poloviny 14. století ( nesporná zmínka o jeho existenci je z roku 1351, kdy ho Jan ze Zlenic zastavil Štěpánovi a Ješkovi z Tetína). Záhy poté přešel do rukou pánů ze sousední Dubé. V roce 1377 se Zlenice staly královským manstvím a v průběhu prvé poloviny 15. století se zde vystřídalo několik majitelů.“

Zlenice v roce 2008

Zánik Zlenic
Poslední chvíle hradu jsou připisovány k roku 1465, kdy byl zrušen manský závazek a hrad zde byl uveden jako zbořený. Tuto skutečnost uvádí ve své knize také August Sedláček: Král Jiří kázal ten prodej z desk vymazati, poněvadž to zboží prodáno za méně, než stálo. Tedy bratří obnovili zápis léta 1463 a prodali Zlenice za 3000 kop. Asi v ty časy byl hrad Zlenický zbořen. Kdy a jak se to stalo, není známo. Před samým hradem vlastně proti němu a nynější železné dráhy jest ostroh překopaný jako nějaké tvrziště, bezpochyby ležení obléhajících, také severovýchodně od hradu jest násep. Že pak hrad Zlenický byl násilně zbořen, jde na jevo z listu roku 1465, kdež se dí o témž hradě, že jest zbořen a úplně opuštěn. Tehdá totiž Zdeněk poddal hrad svůj Myšlín s dovolením královým v manství a obdržel za to hrad Zlenice dědičně. Připojil je k panství Hrádku Komorního, při němž se léta 1525 zámek pustý Zlenice připomíná. Od téhož panství oddělen léta 1648 k Mrači a s touto koupen léta 1725 k panství Konopišťskému."

Zlenice v roce 2008

Současnost v areálu hradu
Pokud chcete znát aktuální informace o dění v areálu hradu, můžete se podívat na web sdružení, které o památku pečuje. Další zajímavosti z historie můžete najít v premiérovém článku Hrad z obrázků Josefa Lady. Navíc se můžete ohlédnout za průběhem jednoho z archeokempů, který probíhal v roce 2009

Zlenice v roce 2008

Poslední ohlédnutí v Putování po stopách středověkých hradů a tvrzí středních Čech, kterým připomínáme práci prof. Tomáše Durdíka, se vydáme na hrad Zvířetice.

autor: Adriana Krobová
Spustit audio