Zkušený mediátor pozná, když pachateli jde jen o mírnější trest, říká ředitelka Probační a mediační služby

20. říjen 2017

V Česku roste počet případů, ve kterých se strany v občanskoprávních sporech snaží řešit problém bez soudu, a obracejí se proto na mediátora. Klesá naopak počet trestních mediací, při kterých dojde k jednání mezi pachatelem a obětí. „Věřím, že letošek je zlomový a od příštího roku se vrátíme tam, kde jsme byli před dvěma lety,” říká ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

Počet trestních mediací podle Matouškové vypovídá o situaci Probační a mediační služby, ve které se nachází alespoň dva roky.

„Museli jsme upřednostnit před našimi aktivitami v přípravném řízení výkon alternativních trestů, o kterých rozhodne soud. Naše personální kapacity tak byly nedostatečné a my jsme museli zajistit výkon rozhodnutí. Naše aktivity, které směřují do přípravného řízení jsme museli utlumit,” vysvětluje.

„V přípravném řízení probíhá nejvíce mediací, což neznamená, že by nás mediace přestala jako služba zajímat. Věříme, že ozdravný proces, který může proběhnout prostřednictvím rozhovoru mezi pachatelem a obětí je užitečný,” říká Matoušková.

Zlomový rok


Mediace není jednoduchá situace pro pachatele, ani pro oběť. Úkolem mediátora je pomoci oběma stranám se rozhodnout, jestli do tohoto procesu vstoupit. Andrea Matoušková

Dobrou zprávou je podle ředitelky fakt, že v letošním roce přibyli zaměstnanci Probační a mediační služby. „Věřím, že letošní rok je zlomový a od příštího roku se vrátíme tam, kde jsme byli před dvěma lety,” tvrdí.

Klesající počet trestních mediací je podle Matouškové negativním trendem. „Chceme se samozřejmě vrátit a být aktivní v přípravném řízení, protože to je situace, kterou oběť a pachatel vnímá po spáchání trestného činu nejvíce intenzivně,” říká.

„Tam má řada obětí spoustu otázek, které potřebuje mít zodpovězené. Řady odpovědí se jí nedostane od policie nebo od soudu, ale může jim odpovědět pachatel,” myslí si Andrea Matoušková.

Dopravní nehody, krádeže a alimenty

Trestní mediace využívají nejčastěji účastníci případů nedbalostních trestných činů v dopravě, tedy dopravních nehod. „Pak je to majetková trestná činnost, podvody, krádeže. U mladistvých je to spíše spojeno s výtržnictvím, ublížením na zdraví a krádežemi,” vyjmenovává Matoušková, která se v oblasti mediace a probace pohybuje od roku 1995.

„Mezi dospělými se také setkáváme s mediací, když zprostředkujeme jednání mezi tím, kdo má platit výživné a tím, kdo má právo výživné přijímat,” dodává.

Nelehká situace

Podle Probační a mediační služby je nutné vyloučit z mediace takové pachatele, kteří jejím prostřednictvím chtějí pouze získat plusové body za cílem mírnějšího trestu. Podle Matouškové úředníci takové lidi dobře znají.

„Jde o debatu, k čemu mediace je a jestli to náhodou není bonus pro pachatele. Zkušený mediátor rozpozná, jestli se pachatel chová účelově a chce prostřednictvím mediace dosáhnout něčeho jiného,” myslí si.

„Pachatel často čelí ze strany oběti intenzivnějším otázkám, než když se ptá policista nebo soudce. Mediace není jednoduchá situace, ani pro pachatele, ani pro oběť. Úkolem mediátora je pomoci oběma stranám se rozhodnout, jestli do tohoto procesu vstoupit,” popisuje Matoušková.

autor: rkr
Spustit audio