Židé na Holešovsku a záhadné nápisy v kurovické tvrzi

20. listopad 2021

Židovská komunita byla po dlouhá staletí nedílnou součástí společnosti také na Moravě. Přestože přístup zemských vládců i šlechty k této vrstvě obyvatelstva byl proměnlivý, Židé tvořili důležitou složku hospodářského života především v menších městech. Pozornost si v tomto ohledu zaslouží i Holešov dnes ležící v okrese Kroměříž.

Tam se Židé začali hromadně usazovat od poloviny 15. století poté, co byli vypovězeni z moravských královských měst. V Holešově kvůli tomu za hradbami vzniklo souvislé ghetto. Když byla po revolučním roce 1848 Židům přiznána běžná občanská práva, tvořili 32 procent obyvatel městečka.

Hebrejské nápisy v kurovické tvrzi

Přestože náboženská obec v Holešově po druhé světové válce zanikla, židovství zůstává součástí historické identity místa. Jeho duchovním centrem je stará synagoga, která se na rozdíl od výstavné synagogy nové dochovala do dnešních dnů. Zatímco novější chrám byl zničen během nacistické okupace, starší modlitebna přežila v závětří genocidního běsu.

Tvrz v Kurovicích u Holešova

Nacistický holokaust zdecimoval většinu moravských židovských komunit, a pokud jde o památky, k dílu zkázy notně přispěl i následný režim komunistický. Osud staré synagogy v Holešově byl v tomto ohledu zcela výjimečný, neboť většina židovských náboženských staveb v poválečném Československu nadále chátrala.

Starou holešovskou synagogu se coby vzácnou památku židovské kultury podařilo zrekonstruovat už v 60. letech. Od té doby slouží nejen jako historický objekt, ale také coby mezicíl zbožných židovských poutníků. Věroučný odkaz uctívaného rabína Šacha se připomíná nejen ve zdejší expozici, ale především na nedalekém židovském hřbitově.

Památeční místo uprostřed bývalého holešovského ghetta

K uchování památky židovského osídlení Holešova dodnes přispívá nejen město samotné, ale i spolek Judaica, který se podílí na přípravě každoročního festivalu židovské kultury. Součástí jeho programu zpravidla bývá též zájezd do nedalekých Kurovic. V nenápadné hanácké vsi totiž stojí středověká tvrz, která před pár lety poodhalila další kapitolu z bolestné historie evropských Židů. Hebrejské nápisy, které se podařilo odkrýt pod vrstvou starých omítek, poodhalily zapomenuté dějinné souvislosti.

autor: Petr Slinták
Spustit audio