Zemské magnetické pole se může přepólovat i během jednoho lidského života

Mezinárodní tým geofyziků zjistil, že k jednomu takovému přepólování magnetického pole Země došlo před 786 tisíci lety a proběhlo za dobu menší než 100 let.

Magnetické pole Země má přibližně formu dipólu, podobně jako například tyčový magnet. Zůstává obvykle stabilní a bez velkých změn po tisíce až miliony let. Přesto však není zaručeno, že tomu tak bude navždy - naopak už mnohokrát v historii Země došlo buď k jeho výraznému oslabení či dokonce k jeho přepólování - severní a jižní magnetické póly si v podstatě “prohodily místo”. To samo o sobě napovídá, že mechanismus generování magnetického pole Země, který se nachází v jejím nitru, není statický, ale dynamický, a je v principu proměnlivý. Přesná příčina těchto změn zatím známa není, ačkoliv vědci předpokládají, že geomagnetické pole je generováno nejspíše proudy v kapalném železném jádru Země.

Původně si vědci mysleli, že proces přepólování magnetického pole Země trvá řádově tisíce let. Nyní však mezinárodní tým odborníků z Itálie, Francie, Kolumbijské univerzity a Kalifornské univerzity v Berkeley zjistil, že jedno takové přepólování, které proběhlo zhruba před 786 tisíci lety, netrvalo více než 100 let. Tento závěr vyplynul z analýzy paleomagnetických dat, což jsou vlastně jakoby zmrazené stopy historie magnetického pole Země, které se otiskly do vnitřní struktury minerálů a hornin. V tomto případě vědci zkoumali vrstvy sedimentárních hornin, promíchané s vrstvami sopečného popela, nacházející se v oblasti italských Apenin. Vědci měli k dispozici skoro 10 tisíc let pravidelných a dobře datovatelných vzorků. Studie vyjde v listopadovém čísle časopisu Geophysical Journal International.

Změna zemského magnetického pole zobrazená siločarami

V této souvislosti je zajímavé, že skupina geofyzikálních družic Evropské kosmické agentury, nazvaná Swarm, naměřila v poslední dekádě pětiprocentní pokles intenzity geomagnetického pole, což je 10krát více, než se původně čekalo. Podle geofyzikálních modelů lze toto urychlení nestability pole vysvětlit tak, že nyní může dojít k přepólování geomagnetického pole do 2000 let. Každé přepólování geomagnetického pole totiž předchází několik období jeho výrazné nestability. Jaké můžeme během přepólování tohoto pole čekat jevy a následky? V první řadě může dojit k poruchám elektrické sítě (sluneční erupce a koronální výtrysky hmoty budou mít přímý vliv na Zemi, nebudou již tlumeny magnetickým polem) a také ke zvýšení procenta výskytu rakoviny (magnetické pole nás po jistou dobu nebude chránit před rakovinotvorným kosmickým zářením, tvořeným elektricky nabitými částicemi).

Zdroje: UC Berkeley, Phys.Org, IFL Science, Science Alert, Scientific American