Zemědělci nedodržují to, co se učí už ve škole, říká Marian Jurečka

9. únor 2016

V České republice ubývá už delší dobu orná půda. Není to jen kvůli zástavbě pozemků, vliv na to má i počasí a špatné hospodaření.

Podle aktuální situační a výhledové zprávy Ministerstva zemědělství ČR je vodní erozí ohroženo až 67 procent zemědělské půdy. Přitom v těch nejohroženějších kategoriích je 35 procent území země.

O jak vážném ohrožení zemědělské půdy v tuto chvíli mluvíme? Může dojít například až ke ztrátě schopnosti na ní vůbec něco pěstovat?


V České republice ubývá už delší dobu orná půda. Není to jen kvůli zástavbě pozemků, vliv na to má i počasí a špatné hospodaření. V průměru jeden centimetr ornice vzniká 100 let.

„Mluvíme opravdu o poměrně vážné situaci, jsou lokality v ČR, kde za posledních 20 až 25 let opravdu v některých částech pozemků došlo k prakticky úplnému sněmu ornice. Zůstává nám tam skelet. Tam už fakticky nemůžeme mluvit o žádné půdní úrodnosti,“ říká ministr zemědělství Marián Jurečka

Jaké jsou příčiny tak rozsáhlého rizika vodní eroze? Co dělají hospodáři špatně?

„Hospodáři opustili to, co jsme se všichni dlouhé roky učili na zemědělských školách,“ uvádí jako zásadní problém Jurečka a vyjmenovává zásady dobré zemědělské praxe, mezi které patří například pravidelné střídání plodin a rozčlenění půdních bloků především tam, kde je svažitost.

Jsou některé plodiny pro půdu škodlivé?

„Pokud pěstujete nějakou plodiny na správném místě, tak žádná není škodlivá. Jsou ale plodiny, které jsou více náchylné – například kukuřice, cukrová řepa a brambory,“ uvádí Jurečka.

Může ministerstvo zemědělství nebo jiný státní orgán dohlížet na to, jestli zemědělci pěstují na polích vhodné plodiny pro danou lokalitu?

„Může a my budeme chtít na to dohlížet. Chceme, aby tady bylo několik nástrojů, které budou zemědělce motivovat a případně nutit. Vytvořili jsme například v jejich mapových podkladech protierozní kalkulačku, a oni si mohou na své půdě, která je ohrožená, namodelovat ideální agrotechnická opatření,“ říká Jurečka.

Jaké opatření ministerstvo chystá? Budete na zemědělce nějak tlačit? Případně jim udělovat pokuty, pokud budou špatně hospodařit?

„Letos to chceme s protierozní kalkulačkou odzkoušet. V příštím roce to uděláme tak, že pokud zemědělec bude vidět, které ty pozemky jsou potencionálně ohrožené a neudělá maximum proto, aby ta erozní událost nenastala, a ta erozní událost nastane, tak bude sankcionován. Pokud udělá všechna opatření, aby předešel erozi, a přesto naprší například 150 mm za půl hodiny, tak to sankcionován nebude,“ uvádí ministr zemědělství.

Kontrolu a udělování sankcí bude mít na starost Státní pozemkový úřad.

autor: mmk
Spustit audio