Ze začarovaného kruhu osteoporotických zlomenin bez léčby nevystoupíte, říká lékař

27. leden 2017

Naše kosti začínají řídnout už od 30. roku věku. S věkem se snižuje výkonost a životnost kostních buněk. Řídnutí kostí je jedním z projevů nemoci zvané osteoporóza. O té hovořil v Magazínu Leonardo Jan Rosa z pražského Osteocentra.

„Označení tichý zloděj kostí je velmi přiléhavé,“ řekl o osteoporóze lékař. „Nemoc není zdrojem bezprostředních problémů pro svého nositele nebo nositelku, protože nebolí, představuje ale podstatně zvýšené riziko zlomeniny.“

Převážnou většinu pacientů s osteoporózou představují ženy. „V době, kdy ženské pohlavní hormony estrogeny přestávají plnit svou ochrannou funkci pro kost, tak ta ubývá. Rychlost úbytku je individuální, takže dopředu nelze určit, jakým tempem bude kost řídnout,“ vysvětlil expert.

„Pokud je v rodině anamnéza osteoporózy nebo osteoporotických zlomenin, tak by dotyčná osoba měla mít zájem na tom, aby došlo k vyšetření a potvrzení nebo k vyloučení nemoci,“ doporučil Rosa.

Podle něj patří mezi neovlivnitelné rizikové faktory vzniku této choroby genetická výbava, dalším takovým rizikem je předčasná menopauza. „V tom případě by měl gynekolog přistoupit k účinné prevenci osteoporózy nebo předat pacientku do péče osteoporotického oddělení.“


Alkoholismus patří také k rizikovým faktorům vzniku osteoporózy. „Těm, kteří požívají více než 4 jednotky alkoholu, kdy jednotkou je míněn půl litru piva nebo dva decilitry vína, hrozí větší riziko vzniku nemoci.“ Možnost vzniku choroby zvyšuje zásadně také další zlozvyk: kouření. „U žen kuřaček se nemůžou uplatnit estrogeny v působení na kost, takže ženy kuřačky jsou náchylné k rozvoji osteoporózy, to je nepochybné.“

Lékař vidí souvislost i s našimi životními návyky. „Spousta civilizačních chorob má příčinu v tom, že se populace přestává hýbat. Pro udržení kostí v dobrém stavu je nezbytný pravidelný pohyb a pravidelná fyzická aktivita je velice žádoucí.“

„Dalším, co můžeme udělat pro to, aby se u nás osteoporóza nerozvinula, je dodržování adekvátní životosprávy s dostatečným příjmem bílkoviny, vápníku a vitamínu D,“ poradil odborník.

Kam by měli ti, kteří mají na osteoporózu podezření, zamířit? „Pokud si žena identifikuje například přítomnost osteoporózy v rodině, tak je na praktickém lékaři, aby dotyčnou odeslal na vyšetření. Jeho základním kamenem je tzv. denzitometrické vyšetření, které na principu slabého rentgenového záření umožní rozhodnout, zda je osteoporóza přítomná, nebo není.“

„Pacient, který prodělal osteoporotickou zlomeninu, by měl být rozhodně léčen, protože je známo, že jedna taková zlomenina výrazně zvyšuje riziko dalších osteoporotických zlomenin. Bez zahájení léčby nelze z takového začarovaného kruhu osteoporotických fraktur prakticky vystoupit,“ zdůraznil důležitost léčby nemoci Jan Rosa.

autoři: anr , oci
Spustit audio