Zdravý životní styl může být účinnější než léky, tvrdí diabetolog

30. srpen 2017
02874719.jpeg

Diabetes 1. typu postihuje v České republice asi 4 promile obyvatel, ale jeho výskyt stoupá. V případě cukrovky 2. typu jde o mnohem větší počet pacientů, kdy jdou čísla až do stovek tisíc. O současných možnostech léčby diabetu hovořil v Magazínu Leonardo František Saudek, přednosta Kliniky Diabetologie z pražského IKEMu.

„U diabetu 1. typu došlo k velkému pokroku především oblasti technologie. Je to zavedení dostupných glukometrů, začínají se zavádět i kontinuální glukometry.“

Lékaři mají také k dispozici vynikající inzulíny, které fungují tak, jak by měly. „Přibývají dobré a účinné preparáty. Zároveň je to ale dobrý stimulus pro farmaceutické firmy, které nemají takový zájem onemocnění vyléčit, ale spíš dlouhodobě léčit, aby pacienti léky užívali.“

„Tady je úplně zásadní životní styl, který může být ještě účinnější než používání těchto léků,“ upozornil diabetolog.

Další doménou léčby, ve které jsou velké pokroky, jsou biologické metody. „Ty umožňují nahradit tkáň inzulínu, která chybí mnohým pacientům tak, aby přesně produkovaly glukózu tak, jak mají.“

I když se hodně mluví o transplantacích a kmenových buňkách, praxe je stále daleko. „Často se mluví v přehnaném smyslu. Teoreticky to možné je, ale především se naráží na nedostatek inzulín produkující tkáně, která je zatím k dispozici jen od dárců orgánů s mozkovou smrtí.“

„Do budoucnu by podobné buňky mohly být odvozeny od zvířecí tkáně nebo vypěstovány v laboratořích pomocí kmenových buněk,“ dodal lékař.

V případě těchto metod je ale třeba klást velký důraz na bezpečnost. „Skutečně se musí testovat, že tyto buňky nebudou dělat něco jiného, například podporovat nádorové bujení.“

Přesto je přednosta optimistou v oblasti informovanosti a osvěty stran onemocnění diabetem.

„Globálně věřím, že se přeci jen uplatňuje pochopení příčin diabetu 2. typu a společnost na to bude reagovat tak, že upraví především své společenské zvyky jako jsou příjem potravy a tělesný pohyb,“ zdůraznil roli zdravého životního stylu v léčbě cukrovky František Saudek.

Spustit audio
autoři:Veronika Paroulková, Ondřej Čihák
  • Věda
  • diabetes mellitus