Září 1989. Podívejte se na tu kýtu!

19. září 2014
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Atmosféra dramatického léta 1989

Rozpad východního bloku začíná být v září 1989 patrný i v každodennosti jakešovského Československa.

Zásadní nedostatky na trhu se spotřebním zbožím jsou v příhraničních oblastech kompenzovány polskými překupníky, západoněmecké velvyslanectví v Praze se postupně zaplňuje východoněmeckými uprchlíky a z Maďarska se stává téměř devizová nedostupná země.

Většina zpráv ze zasedání vrcholných orgánů (tj. v první řadě předsednictva ÚV KSČ) působí dojmem "děláme jakoby nic". Přibývá nedůležitě důležitých zpráv z různých výstav, festivalů, seminářů i jiných akcí - odtud i poněkud tajemný název našeho pořadu.

Namátkou přitom několik zpráv z tzv. spřáteleného zahraničí: upevňuje se neostalinistická osa Berlín - Praha - Bukurešť - Sofie, v Polsku začíná vládnout vláda nekomunisty Tadeusze Mazowieckého, stupňuje se napětí v tehdy sovětském Pobaltí, občané NDR utíkají přes Maďarsko.

Doma pak přibývá signatářů petice Několik vět, sílí aktivita nezávislých iniciativ a narůstá počet posluchačů "štvavých vysílaček".

Čtěte také

K Rozhlasovým novinám Československého rozhlasu jedna zajímavost: Miroslav Štěpán, vedoucí tajemník městského výborů KSČ vnímaný veřejností jako sekyrník deroucí se na špičku moci, jakoby si dával pozor na přímou reprodukci svých slov.

Miroslav Štěpán

Zatímco dříve fungoval formát (pokračující např. dál u Milouše Jakeše, Ladislava Adamce a dalších vysokých aparátčíků), kdy redaktor či reportér uvedl ve zprávách hlavní body příslušného vystoupení, což bylo následně korunováno zvukovou ukázkou nejdůležitějších myšlenek řečených vlastními slovy příslušného funkcionáře.

Po zveřejnění Jakešova proslulého červencového vystoupení v Červeném hrádku rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa, ukázky ze Štěpánových vystoupení v rozhlasových novinách chybí a jeho projevy jsou pouze převyprávěny rozhlasovým redaktorem.

V pořadu uslyšíte zprávy a komentáře Rozhlasových novin Československého rozhlasu a ukázku ze sběrných telefonátů rozhlasové stanice Svobodná Evropa.

Čtěte také

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio