Zakopané stříbro prozradila keramika

23. říjen 2006

Obyvatelé Judeje zakopali před dobytím země Římany pod zem obrovské poklady. Drahé kovy ležely v podzemních skrýších po celá staletí. Jejich existenci prozradilo s odstupem bezmála dvou tisíciletí značné množství iontů stříbra v keramice vyráběné ve velkých městech.

Keramika, kterou vyráběli hrnčíři v antické Judeji od počátku prvního století př. n. l. až do roku 70 n. l., obsahuje nezvykle vysoké množství stříbra. Izraelští vědci (ve spolupráci s americkými kolegy) se o tom přesvědčili analýzami 1.200 keramických nádob nalezených na 38 lokalitách bývalé Judeje. Vysoký obsah drahého kovu je patrný v nádobách z měst. Nádoby vyrobené venkovskými hrnčíři stříbro postrádají. Přitom jde často o nádoby ze stejné doby a stejného typu. Městská keramika je přitom bohatá na příměs stříbra, i když pochází z velmi vzdálených lokalit.

"Nerovnoměrné zastoupení stříbra v keramice musí být výsledkem aktivity lidí," konstatují vědci a dodávají, že se stříbro zřejmě dostalo do hrnčířské hlíny z podzemních vod.

Za tímto poněkud strohým konstatováním se skrývají dramatické příběhy antických obyvatel Judeje. Jeruzalém byl významným hospodářským a náboženským centrem a jeho obyvatelé patřili k nejbohatším v celé zemi. Plinius označuje Jeruzalém za "nejslavnější město východu". Také jeruzalémské chrámy nahromadily ze štědrých darů věřících obrovské bohatství.

Není divu, že Jeruzalém lákal mnohé nenechavé ruce. Dobové svědectví o dobytí Jeruzaléma Římany vypráví, že v ruinách města zůstala ukryta nemalá část jeho bohatství. Mnohé poklady upadly do rukou Římanů. Většinu jich ale obyvatelé v předtuše těžkých časů zakopali na bezpečných místech. Stříbro uložené pod zemí se časem rozpouštělo a pronikalo do spodních vod, odkud se dostávalo i do hrnčířské hlíny. Nejvydatnější příliv stříbra byl patrný v městech, kde byla koncentrace boháčů nejvyšší.

A tak nám keramika s odstupem dvou tisíciletí dosvědčila, že dávné pověsti o pohádkovém bohatství judejských měst nijak nepřeháněly.

Spustit audio