Zahájení Mezinárodního heliofyzikálního roku 2007

23. leden 2007

Rok 2007 je zasvěcen Slunci. V úterý 23. ledna byl na tiskové konferenci v budově Akademie věd České republiky oficiálně zahájen Mezinárodní heliofyzikální rok 2007 (IHY 2007).

Na konferenci vystoupili RNDr. František Fárník, CSc. - vedoucí Slunečního oddělení Astronomického ústavu AV ČR a předseda českého národního koordinačního výboru IHY 2007, Doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. - ředitel Astronomického ústavu AV ČR a RNDr. Eva Marková, CSc. - ředitelka Hvězdárny v Úpici a předsedkyně České astronomické společnosti. Společně představili a zahájili projekt IHY 2007 pro Českou republiku. Celosvětové zahájení pak proběhne ve dnech devatenáctého až dvacátého února ve Vídni.

Mezinárodní heliofyzikální rok navazuje na Mezinárodní geofyzikální rok, který se konal v roce 1957, a na mezinárodní polární roky. V České republice se projekt hodlá zaměřit zejména na popularizaci vědy. Připraveny jsou například soutěže pro studenty nebo přednášky. První se konají už koncem tohoto měsíce.

Logo

Oficiální informace o Mezinárodním heliofyzikálním roku naleznete na českých stránkách projektu nebo na mezinárodním webu. "Roku Slunce" se věnoval také první letošní Nebeský cestopis ve svém speciálním vydání.

autor: Jiří Suchomel
Spustit audio