Za krétskými pravěkými hroby (2009)

Kruhová hrobka na Krétě, lokalita Koumasa

AUDIOSLIDESHOW. Naše putování po krétských památkách a archeologických výzkumech zakončíme výpravou za pozůstatky pravěké funerální architektury, na kterou můžete při procházce po Krétě narazit i vy. Naším průvodcem bude opět PhDr. Tomáš Alušík, při poslechu rozhovoru si prohlédnete 55 fotografií.