Z odpovědí slavných Čechů na dotazník Marcela Prousta

3. červen 2022

Francouzský romanopisec Marcel Proust sestavil – na základě starších anonymních verzí – v mládí dotazník. Ten byl nejprve určen pro vlastní potřebu, ale postupně se stal v jistém smyslu slavný a jeho prostřednictvím byly představovány známé osobnosti. Dále byl využíván prozaiky při vytváření literárních postav. 

Z dotazníku alespoň několik otázek na ukázku: hlavní rys vašeho charakteru, vaši hrdinové v běžném životě, které lidské ctnosti si vážíte nejvíc, kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou, k jakým chybám jste nejshovívavější či co považujete za vrchol bídy? 

Čtěte také

V letech 1966-67 vytvořil podle tohoto dotazníku Československý rozhlas cyklus pořadů nazvaný 33 otázek pro… Významné osobnosti naší kultury (většinou spisovatelé) odpovídali na třiatřicet otázek, které pro cyklus předtočil herec Josef Langmiler. Ačkoliv byla odvysílána řada epizod, dochovala se z nich v rozhlasovém archivu pouze malá část. Ze známých osobností se tak bohužel nezachovaly například odpovědi režisérů Miloše Formana a Ladislava Helgeho, ani spisovatelů Milana Kundery a Ladislava Fukse.  

Pořad se skládal ze tří částí: nejprve zazněl životopis zpovídané osobnosti, pak následovaly odpovědi na předtočené otázky a závěr patřil ukázce z chystaného díla toho kterého autora (úryvku z románu, divadelní hry, povídky, scénáře, překladu apod.).  

Čtěte také

K osobnostem, jejichž odpovědi se v archivu dochovaly a v pořadu zazní, patří dramatik Václav Havel, režisérská dvojice Ján Kadár a Elmar Klos (ti byli svým přístupem velmi originální – své odpovědi totiž rozvíjeli do velmi vtipných dialogů), spisovatel Josef Nesvadba, spisovatel Vladimír Páral, básník Jan Skácel, spisovatel Josef Škvorecký a překladatel a básník Jan Zábrana.  

V pořadu dále zazní dva životopisy z rozhlasového cyklu 33 otázek pro…: Václava Havla (tehdy nadějného mladého dramatika, který měl za sebou dvě velmi ceněné divadelní hry – Zahradní slavnost a Vyrozumění) a Josefa Škvoreckého (v době natáčení už potřetí vydal svůj slavný román Zbabělci a v rukopise měl řadu dalších děl, která nemohla vyjít). A jako jakýsi bonus pak zazní jedna ukázka z „chystaných literárních prací“.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio