Whistleblowing: Nedělejme z udávání kolegů a zaměstnavatelů normu, žádá právník

8. březen 2017
Tisková konference kvůli žalobě na někdejšího šéfa Sazky Aleše Hušáka, Aleš Rozehnal

Vláda nedávno schválila návrh novelizace některých zákonů, které by do českého právního řádu zanesly ochranu tzv. whistleblowerů. Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka (ČSSD) si od změny slibuje, že lidé, kteří se rozhodnou oznámit podezření na protiprávní jednání v místě, kde pracují, by se už nemuseli tolik bát perzekucí ze strany zaměstnavatele nebo dokonce výpovědi. Nevedla by ale taková úprava pouze k vyřizování účtů na pracovišti a k udávání?

„Vládní návrh je nakonec velmi mírný, vláda šla minimalistickou cestou ochrany oznamovatelů,“ uvedl v pořadu Pro a proti senátor Jiří Dienstbier (ČSSD), autor navrhovaných změn. Úprava se týká jen otočení důkazního břemene. „V případe, že by někdo mě být postižen ze strany zaměstnavatele za svá tvrzení, tak se otáčí důkazní břemeno a tuto motivaci bude muset prokazovat zaměstnavatel.“


Oznamovat trestné činy je správné a je to v pořádku. Nicméně to je něco jiného, než podpora špiclování. To není špiclování ze strany státu, ale stát si bere své pomocníky. Vysílání signálu, že udávání svých kolegů a zaměstnavatelů je společenskou normou, je určitě nesprávné… Mimochodem, elektronická evidence tržeb se svým udavačským webem je ukázka trendu, který se ve společnosti objevuje a na jehož vlně vláda jede.Aleš Rozehnal

Návrh zlepšuje procesní postavení takto postiženého zaměstnance. „Jde o lidi, kteří se zachovají charakterně, upozorní na páchanou trestnou činnost, která má velmi negativní dopady na atmosféru ve společnosti, protože korupce posiluje pocit nespravedlnosti a nedůvěry v systém.“

„Takový člověk to velmi často schytá a my tady posilujeme velmi mírným způsobem jeho ochranu. Je známá celá řada lidí, kteří upozornili na korupční jednání a v podstatě ve všech případech přišli o práci. Já věřím, že lidé, kteří pomáhají odhalovat korupční jednání, si určitou ochranu zaslouží,“ shrnul své přesvědčení Dienstbier.

Právník Aleš Rozehnal tvrdí, že novela na právním postavení whistleblowerů nemění nic. „Převrácená důkazní povinnosti platí už v současné době.“


Argumentace pana Rozehnala mě pobuřuje. Tvrdit, že oznámit trestný čin je správné, ale v druhé části věty říct, že je to odporné udavačství, to považuji za trochu pokryteckou argumentaci. Člověk, který přijde na trestnou činnost korupční povahy na straně svého zaměstnavatele a oznámí ji, chrání zákon a zákonnost v České republice, takže to není žádný darebák.Jiří Dienstbier

„Význam zákona je spíš symbolický a dává nějaký vzkaz do společnosti. Buď tady chceme mít společnost založenou na vzájemné důvěře, nebo tu chceme mít společnost založenou na udávání a podezřívání… Je to svého druhu čarodějnický proces, kdy musí někdo dokazovat, že něco neudělal,“ objasnil své výhrady expert.

Podle něj je patrné, že se dnes práva občanů osekávají. „A toto je jeden z těch kamínků, které ten trend provází.“

Právník přiblížil, jak on z vlastních zkušeností vnímá realitu takových oznámení o porušení zákona: „Zaměstnanec, který chce oznámit trestnou činnost zaměstnavatele nebo kolegů, musí volit mezi dvěma loajalitami: vůči zaměstnavateli a kolegům, nebo vůči společnosti a státu.“

„Bohužel praxe je taková, že tyto osoby, které tak činí, nemají loajalitu vůbec žádnou, a to k nikomu, mají loajalitu pouze k sobě. Takže v praxi udávání slouží pouze k vyřizování účtů,“ konstatoval Aleš Rozehnal.