Vzteklí teenageři mají důvod

23. září 2010

Protivné chování mnohých teenagerů, které se vyznačuje záchvaty vzteku, má zřejmě svůj důvod v nerovnoměrném vývoji mozku.

Psycholog Nicolas Allen z Melbournské univerzity sledoval 137 dětí ve věku od 11 do 14 let a zjistil, že existuje vztah mezi jejich chováním a velikostí určitých struktur mozku. Děti filmoval při hádkách s rodiči, které se týkaly především otázek používání mobilního telefonu, domácích úkolů a času chození do postele. Z nahrávek pak analyzoval jak obsah konverzace, tak i tón hlasu a výrazy obličeje. U dětí, které se projevovaly zvláště agresivně, pak sledoval aktivitu amygdaly - struktury, která v emotivně vypjatých situacích spouští v mozku impulzivní reakce.

Ilustrační snímek

Zjistil, že agresivní děti obojího pohlaví mají amygdalu oproti svým klidnějším vrstevníkům výrazně větší. U agresivních chlapců byly navíc méně vyvinuté dvě oblasti v levé části mozku (přední cingulární kůra a orbitofrontální kůra), které vliv amygdaly pomáhají kontrolovat. Podle článku v Proceedings of the National Academy of Sciences se tedy zdá, že dospívající děti za své vzteklounství často ani nemohou.

autor: Martina Otčenášková
Spustit audio