Vzpomínka na MUDr. Vladimíra Kozu

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy MUDr.Vladimír Koza, který stál u vzniku Nadace pro transplantaci kostní dřeně a Českého národního registru dárců dřeně

Dnešní repríza Vstupte! je bohužel už jen vzpomínkou na lékaře, jehož jméno se stalo synonynem pro transplantace kostní dřeně v Československu.

Potkali jsme se před vysíláním a ještě si rychle připomněli to, co jsme si předem napsali v e-mailech. Hodina, která následovala, ale okamžitě dala zapomenout na připravený scénář. S primářem Vladimírem Kozou to ostatně ani jinak nešlo. Bylo to pro mě jedno z nejsilnějších novinářských a lidských setkání. O to víc je mi dnes líto, že jsme se už nikdy potom osobně nesetkali.

V lednu oslavil „jeho” český registr dárců kostní dřeně 20 let. A před několika týdny jsem si se zájmem přečetl na webu rozhovor, který byl nezvykle otevřený. Autorka ovšem nezapomněla upozornit i na to, že pan primář teď sám zažívá, co pro pacienta znamená narazit na limity medicíny. Kvůli vážné nemoci byl Vladimír Koza na konci životní cesty a dobře to věděl. Chtěl si ještě splnit některé své sny a rozhovor končil zamyšlením, že pro něj není problémem, co by měl dělat, ale co z těch plánů si vybrat jako prioritu.

Smrt byla rychlejší. Primář Vladimír Koza zemřel včera ve věku 58 let.
Uzavřel se bohatý a beze zbytku naplněný život.
Vstupte s MUDr. Vladimírem Kozou.

MUDr. Vladimír Koza se narodil v roce 1954 v Plzni. Vystudoval lékařskou fakultu UK a od roku 1979 pracuje na oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice v Plzni. Po předchozí praxi a odborných stážích na zahraničních pracovištích založil program transplantace kostní dřeně v plzeňské nemocnici. První alogenní transplantace dřeně byla v Plzni provedena v r. 1991, v roce 1993 zde byla provedena také první transplantace dřeně s nepříbuzným (českým) dárcem.

Vzhledem k rychlému rozšiřování tohoto vysoce specializovaného programu inicioval MUDr. Vladimír Koza v roce 1994 vyčlenění pracoviště v rámci FN Plzeň jako samostatné Hematologicko-onkologické oddělení, do jehož čela byl na základě konkurzního řízení jmenován přednostou. V současné době je toto odborné pracoviště především jedním z největších transplantačních center krvetvorných buněk v České republice, které provedlo již více než tisíc transplantací všech typů.