Vysílání pro školy – od Moravce k Leninovi

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 02575713.jpeg

Ministerské projevy, propaganda zacílená na děti a mládež i výchovné či zábavné pořady, to vše lze zařadit do širšího rámce „vysílání pro školy“.

Osobností, které zodpovídaly ze své ministerské funkce za české školství, byla celá řada a některé z nich patří rozhodně k velmi pozoruhodným postavám. Vybrali jsme z nich tři – protektorátního ministra školství a lidové osvěty Emanuela Moravce, zakladatele pronacistického Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, takřka nezničitelného Zdeňka Nejedlého, který negativně poznamenal naše školství jako nikdo jiný, a Jaromíra Hrbka, neostalinistu, který hned po svém osobitém nástupu do funkce v srpnu 1969 (nebyl schválen Českou národní radou, přesto se ministerského postu ujal, či spíše zmocnil) začal s personálními čistkami a razantním návratem našeho školství do sterilní, propagandistické a servilně služebné pozice vůči již naplno se prosazující normalizaci. Z bohatého zvukového archivu ČRo jsme vybrali ukázky z méně známých projevů těchto tří pozoruhodných zjevů naší školské politiky.

Z propagandistické oblasti uslyšíte ukázky z besedy Marie Pujmanové s malými čtenáři. A protože tato nahrávka pochází z roku 1953, jedním z klíčových témat je samozřejmě soudruh Stalin. Normalizační cyklus o dopisování našich dětí se sovětskými pionýry patří k těm, u kterých nebyla propagandistická rovina tak přímočará. Ukázky z korespondence českého a sovětského chlapce měly působit spíše civilněji, a tedy podprahověji. Jedním z vrcholů rozhlasové propagandy zacílené na děti je pak nesporně pohádka, v níž si můžeme poslechnout, jak si soudruh Lenin povídá s veverkou...

V pořadu ovšem zazní i skutečně výchovná a zábavná tvorba: Vybrali jsme instruktáž z šedesátých let o tom, jak správně pracovat s dechem, skvělou školní scénku Spejbla a Hurvínka a jako jakýsi epilog ukázku z pohádkové tvorby z počátku devadesátých let, v níž zazní také hlas Františka Filipovského.