Vyřeší směrnice Evropské unie diskriminaci žen v zaměstnání?

23. říjen 2014

Od listopadu bude Evropskou unii řídit nová komise. Za Česko bude v týmu Jeana-Clauda Junckera komisařka Věra Jourová.

Kromě rezortu spravedlnosti a ochrany spotřebitele bude mít na starosti otázky rovnosti pohlaví. Bude muset dotáhnout do konce návrh, který přednesla její předchůdkyně Viviane Redingová.

EU má vydat směrnici stanovující kvóty pro zastoupení žen v řídících orgánech velkých společností. Ve správních a dozorčích radách veřejně obchodovatelných společností má být alespoň 40 procent žen.

U nás jsme s množstvím žen ve vedení podniku lehce nad evropským průměrem. V řídících orgánech společností u nás působí o něco málo víc než 18 procent žen. Cíl, ke kterému chce Evropská komise unii dotlačit, je 40 procent.

Jeden z největších podniků u nás, těžební společnost OKD nemá v představenstvu ani dozorčí radě žádnou ženu. V managementu ale jedna je. Jarmila Ivánková působí jako finanční ředitelka OKD. „Já jsem byla na mateřské dovolené. Dostala jsem nabídku pracovat v OKD v oddělení daní. To nebylo ryze mužské prostředí.“

Na schůzi nejvyššího vedení bývá přítomna sama žena. „Je to stejné, jako mezi ženami a muži. Nevidím v tom nějaký rozdíl.“ Čistě mužské prostředí ji vyhovuje více. „Muži jsou přímočarejší a otevřenější. Není tam tolik intrik jako v ryze ženském kolektivu.“

OKD

V OKD pracuje 700 žen. Obsazují profese nejen v kancelářích jako administrativní pracovnice, účetní, finanční specialistky, ale pozice, které jsou chápány jako ryze mužské pozice, třeba jeřábnice.

Vedení společnosti OKD se kvůli úsporným opatřením přestěhovalo z centra Ostravy na Karvinsko, přímo do dolu Darkov. Takže elegantní finanční ředitelka Jarmila Ivánková má kancelář za hradbami neprostupné šedi na Darkově. Její spokojenost s čistě mužským nejužším kolektivem možná pramení i z toho, že mezi havíři vždycky platila a platí přímočará komunikace.

Viviane Redingová při prezentaci návrhu na stanovení kvóty pro zastoupení žen řekla, že není příznivcem kvót, ale je nutné udělat, co kvóty dovedou.

Podle europoslance Pavla Poce kvóty vždy zavání diskriminací. „Na druhou stranu diskriminace existuje, prokazatelně a historicky. A v tomhle případě kvóty jsou jedno z možných opatření, jak diskriminaci vyřešit. Pokud se použijí rozumně, jako startovací opatření, mají svůj smysl.“

Europoslankyně Martina Dlabajová upozorňuje, že kvótami v politice nebo v TOP managementu firem se stejně nevyřeší jádro problému, které leží v každodenním životě pracujících žen.

Neplacená práce v domácnosti je často prací, kterou vykonávají ženy

„Potřebují slaďovat rodinný a pracovní život, když péče o rodinu zůstává na nich. Potřebují mít možnost práce na zkrácené úvazky, na sdílené úvazky, na home office, možnost umístit své děti do předškolních zařízení.“

Komisařka pro rovnost pohlaví bude řešit nevyrovnanost v platech mužů a žen ve stejných pozicích. „Omluva pro platovou diskriminaci žen neexistuje, ať už jde o nejnižší pracovní pozice či manažerské posty.“

Pavel Poc by podpořil směrnici, která by vyrovnanost platů podporovala. „To by bylo opatření, které by bylo skutečně extrémně pozitivní. Ale to můžou udělat jen členské státy. Takové nařízení z evropské úrovně za stávajících evropských smluv přijít nemůže. Tohle unie bohužel udělat nesmí.“

Pokud bude návrh Viviane Redingové přijatý, má mít omezenou dobu platnosti do roku 2028. Evropská komise věří, že stačí směrnici nějakou dobu nařídit a potom se všichni budou podle ní řídit sami.

autoři: pan , mrk , sch
Spustit audio