Vypadat starší není známka špatného zdraví

Jak spojovat krásu s tak nelibým a často odpudivým procesem, jakým je stárnutí?

Vypadat o pár let starší než ve skutečnosti jsme je výhra jenom pro děti. Dospělí to moc neocení, ale trochu utěšit by je mohly výsledky nové studie kanadských vědců.

Lékařské vyšetření často začíná hodnocením, jestli pacient vypadá na svůj věk. Podle vědců z kanadské St. Michael's Hospital a University of Toronto tato praxe vyústila v obecné přesvědčení, že vypadat starší než na svůj věk může být známkou horšího zdravotního stavu. Má však to, na jaký věk vypadáme, nějakou diagnostickou hodnotu? Odpověď získali kanadští vědci, kteří podrobně vyšetřili a vyfotografovali 126 pacientů ve věku od 30 do 70 let. Jejich snímky pak předložili komisi 58 lékařů, kteří měli zhodnotit, jak staří tito lidé vypadají.

Výsledky porovnání skutečného zdravotního stavu pacientů s tím, jak staře či mladistvě vyhlížejí, byly překvapivé i pro samotné vědce. Vypadat o pár let starší, než ve skutečnosti jsme, známkou špatného zdraví rozhodně není. Starosti bychom si měli začít dělat pouze v případě, že vypadáme starší o víc než 10 let. Vyšetření totiž odhalila, že 99 % takových lidí je na tom s fyzickým nebo mentálním zdravím velmi špatně.

Zdroj: ScienceDaily, Journal of General Internal Medicine