Vostatek: Rovný důchod už vlastně máme, jde jen o to přiznat barvu

Andrej Babiš zmínil ve sněmovně možnost zavedení rovných důchodů, a vyvolal tím zděšení u opozice. Když pomineme hádky, které následovaly, jaké výhody by zavedení rovných důchodů přineslo?

„Jsem pro zavedení rovného důchodu z důvodu racionality,“ řekl v pořadu Pro a proti jeden z proponentů myšlenky a člen důchodové komise ministerstva práce a sociálních věcí Jaroslav Vostatek.

Podle něj už de facto rovný důvod v České republice je. „Jde jen o to přiznat barvu.“

Příprava zákonné úpravy o rovných důchodech by trvala maximálně dva roky, jeho spuštění je možné ze dne na den. „Ve světě je to probádaná problematika, stačí jenom chtít,“ tvrdí Vostatek.

„Rovný důchod dnes ze dvou třetin v podstatě máme: průměrný celostátní důchod je 12 tisíc korun, z nich 8000 je rovný důchod, zatímco zbylé 4000 tisíce jsou závislé na předchozím výdělku a zaměstnání,“ vysvětlil ekonom.

Současný systém nastavený Nečasovou vládou není ideální. „Není transparentní, srozumitelný, lidé mu nerozumí,“ kritizuje Vostatek.


Vostatek: „Tato velká reforma by na nikoho v podstatě nedopadla, kromě těch nejchudších, kterým by důchod zvedla na oněch osm tisíc… Každý by dostával osm tisíc, pokud tady bydlel, řekněme, 40 let, bez ohledu na to, jestli platil pojistné, nebo ne, a k tomu by měl ještě důchod závislý na tom, kolik zaplatil na pojistném. Tomu každý bude rozumět.“

Další ze členů důchodové komise a bývalý náměstek ministra zdravotnictví Jiří Schlanger souhlasí, že český důchodový systém je poměrně vyvážený a ve výplatě nejsou velké rozdíly.

Na Vostatkově návrhu považuje za nejpřínosnější jeho transparentnost.


Schlanger: „V našem důchodovém systému máme nějakou směs zásluhovosti a solidarity. Je to takový kompot, řekl bych. Transparence je právě v tom, že bychom měli jablka pro všechny stejná a hrušek by měl někdo víc, podle zásluhovosti, kolik si vydělal.“

I když důchodová komise tento návrh zatím neprojednávala, byl jí už představen na jednom ze seminářů.

„I proto teď v důchodové komisi začíná debata ne jen o tomto návrhu, ale také o jeho procesování, tedy vypořádat se se zadáním vlády, a zda bude mít vláda zájem, abychom se do přípravy procesu pustili.“

Za předpokladu, že by se vyřešily i otázky správy výběru daní a pojistného mezi ministerstvem financí a Českou správou sociálního zabezpečení, tak jsou informační systémy schopné tuto systémovou změnu akceptovat, odhadl bývalý náměstek ministra zdravotnictví.

„Co se týče odborné stránky věci, tak s návrhem nemám problém. Ten je někde nad námi, v politickém rozhodování, a tam jde o časování, kdy budou politici ochotní k těmto krokům přistoupit,“ naznačil možné překážky, které k rovnému důchodu vedou Jiří Schlanger.