Vnímají vánoční kapři geomagnetické pole?

Tým českých a německých vědců získal první důkazy o tom, že kapři zřejmě mohou vnímat magnetické pole Země. Přinesla je analýza chování ryb v kádích na českých předvánočních trzích.

Profesor Hynek Burda z České zemědělské univerzity v Praze, který působí na Univerzitě v Essenu, je spoluautorem několika studií, které se zabývají vnímáním magnetizmu pole u zvířat. Magnetorecepce je dobře známá u ptáků, ale výzkum Hynka Burdy a jeho kolegů dokládá, že podle magnetického pole Země se orientuje i dobytek a jelenovitá zvěř při pastvě a odpočinku, nebo že lišky jej využívají při lovu myší pod vrstvou sněhu. Nyní se zdá, že mezi zvířata, která se orientují podle geomagnetického pole, patří i kapři obecní (Cyprinus carpio). Až se letos budete procházet po předvánočních trzích, všimněte si, jakým způsobem se kapří „rovnají“ vedle sebe v kádích.

Vědci to udělali a do své studie zahrnuli víc než 14 500 ryb z 80 kádí na 25 loňských vánočních trzích. Analýzou získaných dat zjistili, že naprostá většina kaprů orientuje svá těla podél severojižní osy. Okolní ruch ani lidé, kteří si vybírali tu správnou rybu na vánoční stůl, na toto chování neměli žádný vliv. Kapři v kádích se nemohli orientovat podle obecných podnětů jako je světlo, proudy vody nebo zvuk. Nabízí se proto závěr, že vnímají geomagnetické pole a orientují se podle jeho linií.

Zdroj: PLoS ONE, ScienceDaily