Vladimír Krychtálek – sportovec, novinář a kolaborant

9. září 2012
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Vladimír Krychtálek

Kdo byl Vladimír Krychtálek? Původně sportovec, který i v žurnalistice začínal jako sportovní novinář. Pobýval ve Francii a v Číně. Na počátku třicátých let byl redaktorem Lidových novin. Poté redaktor agrárního Venkova, šéfredaktor Večera a konečně šéfredaktor Venkova.

Jeden ze „sedmičky“ protektorátních aktivistických novinářů, který publicisticky i zákulisně vykonával velmi tvrdý nátlak na protektorátní vládu ve výrazně pronacistickém směru, a to v době, kdy v jejím čele stál generál Eliáš (později popravený nacisty) spolupracující s domácími zahraničním odbojem.

Původce myšlenky o internaci příbuzných exilových představitelů (řada z nich skončila v koncentračních táborech) a od února 1942 na nátlak nacistů předseda Národního svazu novinářů.

Autor velmi kontroverzní publicistické knihy z roku 1941 Bolševici, Beneš a my, kde se nacházejí velmi podnětné obsáhlé pasáže o poměrech v Sovětském svazu třicátých let (zde Krychtálek strávil dva roky jako dopisovatel Lidových novin), zákulisní informace o české politice konce třicátých let (tyto pasáže obsahují vedle zajímavých postřehů i zjevné fabulace) a velmi nechutné antisemitské ataky.

Kromě této knihy je Krychtálek také – pod pseudonymem Vladimír Korda – autorem historického románu Trojitá koruna, který vyšel rovněž v období protektorátu. Jde o opus ze starého Babylonu a spíše než o historické reálie je pro dnešního čtenáře zajímavý jako určitý odraz Krychtálkova myšlení – ať už ve vztahu ke konkrétní politické práci, či v náhledu na chod dějin.

Za své kolaborantské postoje byl Krychtálek popraven v roce 1947, předtím byl mučením nucen k falešným výpovědím vůči agrárníku Rudolfu Beranovi i dalším osobám. Tento fakt následně uvedl při své výpovědi před soudem.

Vladimír Krychtálek se dá zařadit do poměrně velké množiny osobností, které odpor k jedné formě totalitního režimu (v jeho případě komunismu) dovedl až do služeb jiného totalitního režimu (nacismu). V našich poměrech je sice výrazně častější postup opačný, ale jedná se jednoznačně o shodný princip.

Pořad Vladimír Krychtálek – sportovec, novinář a kolaborant vysíláme v cyklu Portréty v neděli 9. září ve 22:10 hodin.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio