Víte, co je to vinklaření? „Dochází k situacím, kdy je ohroženo zdraví pacientů,” tvrdí advokát

23. březen 2017

V Česku se v poslední době daří takzvanému vinklaření, tedy neoprávněnému vykonávání činnosti. Zástupci profesních komor, jako je například Česká advokátní komora, Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora nebo Exekutorská komora se ve čtvrtek v poledne setkají na Úřadu vlády s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministry, aby s nimi projednali, jak rozmachu vinklaření čelit.

„Advokátní kancelář si může otevřít pouze člověk, který má dokončenou právnickou fakultu, má náležitou praxi, vykonal zkoušku a složil slib. Pokud si někdo otevře praxi bez těchto předpokladů, tak se dopouští neoprávněného podnikání, tedy vinklaření. V zásadě jde o podvod,” vysvětluje Robert Němec, místopředseda České advokátní komory zodpovědný za legislativu.


Jaký je celkový počet těchto případů, je těžké říci. Ta problematika bohužel narůstá, také v souvislosti se zvýšeným poskytováním těchto služeb prostřednictvím internetu.Robert Němec

Jak se tomu dá zabránit? „V současné době se vinklaření postihuje pouze v kategorii trestného činu neoprávněného podnikání, což je úplně krajní varianta, která se v praxi ukázala jako velice neúčinná. Na základě iniciativy profesních komor a dohody s ústavně právním výborem a ministerstvy vnitra a spravedlnosti byla navržena úprava zákona o advokacii, která upravuje správní delikt neoprávněného podnikání, který by byl postihován ministerstvem spravedlnosti jako přestupek,” odpovídá místopředseda.

Desítky až stovky podvodů

„Máme ze strany advokátů podněty a stížnosti na poskytování právních služeb neoprávněnými subjekty za mimořádně nízké ceny, za velmi nestandardních podmínek. Bráníme se tomu tím způsobem, že tyto podněty shromažďujeme, oznamujeme je orgánům činným v trestním řízení, snažíme se je postihovat. Věříme, že zavedením nového přestupku by mělo dojít k efektivnějšímu postihu tohoto jednání,” věří advokát.

Ročně se jedná o desítky až stovky příkladů. „O těch se Česká advokátní komora dozví, ať už z podnětu poškozených klientů nebo od soudů. Jaký je celkový počet těchto případů, je těžké říci. Ta problematika bohužel narůstá, také v souvislosti se zvýšeným poskytováním těchto služeb prostřednictvím internetu,” tvrdí host.

„Ze setkání se zástupci České lékařské komory máme informace, že dochází k situacím, kdy je ohroženo zdraví pacienta, u lékařů i u zubařů. Pokud jde potom o neoprávněné poskytování právních služeb, tak dochází k ohrožování základních práv, práva na majetek, na svobodu a tak dále,” říká Němec.

autor: rkr
Spustit audio