Videohry zlepšují vnímání

6. únor 2007

Akční videohry jsou pro lidské oči výborným tréninkem. Jejich hraní zlepšuje vnímání obrazu, tvrdí vědci z rochesterské univerzity. Závěry publikovali na internetových stránkách instituce.

Výzkum probíhal mezi univerzitními studenty. Jedna skupina z nich dostala za úkol hrát akční videohru. Členové srovnávací skupiny pak hráli známý tetris. Už po měsíci byly zřetelné rozdíly. Akční videohry, náročné na postřeh a rychlou reakci, zlepšily vnímání nejrůznějších vizuálních prvků až o 20 procent oproti srovnávací skupině.

Nejvýraznější byl rozdíl ve spodní části zorného pole.Trénovaní studenti dokázali rychleji rozlišit ve změti různých grafických symbolů písmeno T. Hraní videoher pravděpodobně pozměňuje nervové dráhy v mozku zodpovědné za zpracování vizuálních informací. Pravidelní hráči proto vnímají trochu odlišně i své reálné okolí.

Podle publikované zprávy by poznatek mohl v budoucnu iniciovat nové terapie některých očních vad, například tupozrakosti. V další fázi výzkumu chtějí vědci testovat vzájemný vztah virtuální reality a zpracování obrazových informací v mozku.

autor: Luboš Veverka
Spustit audio