Více než 11 milionů Evropanů pracuje v jiné, než své rodné zemi.

28. duben 2018

Jsou to necelá 4 procenta všeho práceschopného obyvatelstva EU. Co pomáhá pracovní mobilitě Evropanů a co ji brzdí? Připravil Pavel Novák.

autor:Pavel Novák|zdroj:Český rozhlas
  • Kultura
  • Zpráva