Vázání uzlů, morseovka a filozofie. Zájem o skauting opět roste

24. červen 2016

S prázdninami přichází doba dětských táborů. Okolo tisícovky z nich každoročně připravuje Junák neboli český skaut. Umí se současné, novými technologiemi zhýčkané, děti ponořit do ducha skautu?

„Dnešní děti žijí hodně virtuálně, spousta dětí z družinek točí na YouTube nebo alespoň hrají online a počítačové hry. Je těžké držet se starých tradic a zároveň vymyslet něco, co by je bavilo,“ vypráví jeden z vedoucích uherskobrodského skautského střediska Adam Šišpera.

„Pro řadu našich dětí je výlet do přírody daleko od nejbližšího města exotikou. Méně jezdí na prázdniny k prarodičům na venkov a běhání po lese s klackem v ruce zažijí často až na skautském táboře,“ potvrzuje jeho kolega Petr Miklíček.


„Nejde o to, že se děti učí přímo Morseovu abecedu, ale že si trénují paměť. Dnes, kdy máme tendenci si informace externalizat na USB disky, je to důležité. Vázáním uzlů si naopak procvičují motoriku,“ míní pedagog Jan Nehyba.

Stojí v čele základny, která je nejdéle kontinuálně fungujícím skautským střediskem na Moravě a byť mu na přelomu tisíciletí počet členů klesal, v posledních několika letech hlásí vzestupnou tendenci. Podobně jako celý český skauting – za posledních deset let počet členů roste a dnes jich čítá přes 55 tisíc. To svědčí o tom, se hnutí proslulému vázáním uzlů a učením se Morseovy abecedy daří.

Jedním z důvodů popularity je podle odborníka na pedagogiku z Masarykovy univerzity Jana Nehyby právě úzké sepjetí s reálnou přírodou: „Může dětem umožnit něco, čemu říkám opravdový zážitek, oproti internetovým hrám, které v člověku sice vyvolávají emoce, ale bez výdeje energie, kdy se můžou proběhnout v lese.“ Že o kontakt svých dětí s přírodou stojí také rodiče, dokazuje podle něj i rostoucí popularita lesních školek.

V minulém roce v Uherském Brodě oslavili tamní junáci 100. výročí založení skautingu na Moravě. Vedoucí tamního skautského střediska Petr Miklíček uprostřed

Odborný asistent a sám skaut obhajuje některé aktivity, které můžou lidem mimo skauting připadat dávno překonané a pro děti nepotřebné. Přiznává ale, že podobného cíle lze dosahovat i jinými prostředky a je na každém vedoucím, k jakým z nich sáhne.

Nejsilnějším momentem skautu je podle něj filozofie stavící na morálce a všestrannému rozvoji mladého člověka. Tyto hodnoty budou lidé vyhledávat vždy, ať už pod hlavičkou skautského hnutí nebo jinde.

Výzvy doby si uvědomuje vedení organizace. V uplynulém desetiletí dalo dohromady inovovaný vzdělávací program tak, aby odpovídal potřebám dnes vyrůstajících generací. „Já jsem přesvědčený o tom, že skaut přežije 21. století, a chystám se do něj přivést i své děti,“ uzavírá Adam Šišpera.

autoři: Martina Pelcová , sch
Spustit audio