Válečný rok 1940. Rozhlas vysílal o událostech na frontách, o politice i divadle

2. duben 2021

První polovina válečného roku 1940 přinesla celou řadu zásadních událostí. Svobodné národy jeden za druhým padaly před nezastavitelným nacistickým Německem, v Protektorátu Čechy a Morava se zostřovala opatření proti obyvatelům a v Anglii se formovala exilová vláda v čele s Edvardem Benešem.

Připravili: František Šedivý, Radim Štícha
Premiéra: 16. 10. 2020

Právě naše země byla jednou z prvních Hitlerových obětí, a to už v září 1938, kdy jsme ztratili pohraničí, a následně i zbytek republiky v březnu o rok později.

Nově vzniklý Protektorát Čechy a Morava se stal v čele s prezidentem Emilem Háchou pouhou loutkou v rukou německých pánů. Paralelně ale v tomto období vzniká exilová vláda s prezidentem Edvardem Benešem v zatím Německem neohrožené Anglii.

Čtěte také

Z první poloviny roku 1940 se v archivu Českého rozhlasu podařilo najít vzácné a zajímavé nahrávky.

Součástí pořadu Archiv Plus je tak například projev prezidenta Beneše při ustavující schůzi Československé státní rady v Londýně, záznam ze slavnosti sudetských Němců v Jihlavě nebo zahájení výstavy cestovního ruchu v sousedním Slovenském státě.

Divadelní premiéra ve válečné bouři

Navzdory zostřujícím se opatřením proti obyvatelstvu souvisejícím s násilnou germanizací, zavřením vysokých škol a zatýkáním, kulturní dění v protektorátu neustalo. Díky němu měli lidé možnost alespoň na chvíli zapomenout na těžkou válečnou dobu.

Čtěte také

V této souvislosti se podařilo v rozhlasovém archivu najít nahrávku z premiéry divadelní hry Vítězslava Nezvala Manon Lescaut. Hlavních rolí se tehdy zhostili Marie Burešová a Vladimír Šmeral.

V dochovaných nahrávkách najdeme i autentické rozhovory s některými představiteli tehdejší okupační moci. Tuto oblast zastupuje rozhovor s tehdejším náměstkem pražského primátora Josefem Pfitznerem, který zdůvodňuje masivní přejmenovávání pražských ulic a náměstí do němčiny.

Srdečný pozdrav od krajanů

I když mnozí odešli bojovat za svou vlast do zahraničí, na rodnou zemi nezapomněli. Dokládá to i nevšední a zároveň unikátní nahrávka z archivu Českého rozhlasu, obsahující novoroční pozdrav vojáků takzvané třetí československé armády ze studia anglického rozhlasu.

Čtěte také

Vojáci z Ostravska a Opavska zdraví především své přátele a rodinu na počátku válečného roku 1940.  Skutečným unikátem je pak nahrávka z návštěvy prvního československého tábora v Anglii. Díky ní víme, jak vypadal každodenní výcvik vojáků v takových táborech a čemu všemu se věnovali.

Pojďte se s námi vrátit do historie a poslechněte si celý Archiv Plus.

autoři: Radim Štícha , František Šedivý
Spustit audio

Související