V Egyptě objevili jedno z nejstarších zpodobnění Ježíše

Kristus ve slávě. Káhira, Muzeum koptského umění

Tým katalánských archeologů je přesvědčen, že v egyptské kryptě objevil nejstarší známé vyobrazení Ježíšovy podoby. Experti z barcelonské univerzity objevili fresku v kněžském hrobě v egyptském městě Oxyrhynchos.

Než badatelé pronikli do hrobky, museli odstranit pětačtyřicet tun kamenné suti. Uvnitř narazili na pět nebo šest nástěnných maleb. Pocházejí z raného koptského období prvních křesťanů.

Podle španělského listu Local jde o výjimečný nález. Vedoucí expedice, emeritní profesor Josep Padró řekl listu, že Ježíš je zobrazen jako bezvousý mladík s kudrnatými vlasy, v krátké tunice a vztaženou paží, což je zřejmě gesto požehnání.

Čtěte také

Archeologové nyní pracují na překladu nápisu, který zobrazení doprovází. V lokalitě nalezli Španělé také hrob písaře i s jeho náčiním. „Měl u sebe kovový kalamář a dvě nová pera, aby mohl pokračovat v psaní na onom světě,“ řekl Padró. Podle nápisů bylo písaři pouhých sedmnáct let.

Podle archeologů je známo zobrazení bezvousého mladého Ježíše i z římských katakomb – klasický plnovous získal až v byzantské ikonografii, kde šlo o symbol božství a všemohoucnosti.

Jiní badatelé však upozorňují, že gesto natažené ruky až příliš připomíná sochy císaře Octaviana, který rovněž nosil titul Sótér neboli Spasitel. „Vyobrazení Ježíše tak může být dobovou polemikou s císařským kultem,“ dodává Padró.

Zpracováno ze zahraničního tisku.