V digitálním světě je třeba nových pravidel. Online data je možné zneužívat k ovlivnění lidí

29. březen 2018

Rozvoj online hospodářského prostředí jde ruku v ruce s horečnou snahou internetových firem získat přístup do podvědomí uživatelů. Alespoň to konstatují komentátoři švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung, kteří se ve svém článku zabývají aférou okolo zneužití dat sociální sítě Facebook.

Podle autorů textu jde v případě zneužití facebookových údajů společností Cambridge Analytica o víc, než jen o pouhý nedostatek v oblasti datové ochrany, jak to tvrdí představitelé Facebooku. Hlavním problémem je pak skutečnost, že prostřednictvím online dat lze s pomocí různých algoritmů předvídat a ovlivňovat lidské chování, aniž by si toho sami uživatelé byli vědomi.

Psychologické profily uživatelů

Cambridge Analytica s pomocí aplikace získala údaje o 50 milionech uživatelů největší sociální sítě na světě a s využitím analýz velkých souborů dat vytvořila takzvané psychografické profily. Poté vhodným digitálním obsahem a politickou inzercí oslovila část uživatelů internetu. Tímto způsobem mělo docházet k ovlivňování předvolebních kampaní po celém světě.

Nakonec taková myšlenka není nová. Už v roce 2014 provedl Facebook spolu s odborníky z Cornellovy univerzity psychologický internetový experiment s více než 600 tisíci nic netušícími uživateli, kterým s pomocí algoritmů posílali buď pozitivní, nebo negativní inzerci a následně sledovali změny v jejich chování.

Nástroj k ovlivňování

Výsledky pokusu skutečně ukázaly, že prostřednictvím sociálních sítí lze uživatele emocionálně ovlivnit, aniž by o tom věděli. Vědci tento fenomén pojmenovali jako emocionální nákazu. Experiment svého času vzbudil ostrou kritiku, ostatně podobně jako současná aféra s firmou Cambridge Analytica. Experti tehdy požadovali zavedení nových pravidel pro zacházení s údaji o uživatelích internetu.

Oba případy podle švýcarského deníku dokazují, že ochrana dat je ze strany Facebooku nedostatečná. V roce 2014 to byli vědci, kteří získali údaje k výzkumu, přestože směrnice sociální sítě se tehdy ještě o takovém použití informací nezmiňovaly. Letos data zneužila Cambridge Analytica, která s pomocí vlastní aplikace stáhla údaje nejen o samotných uživatelích, ale také o jejich přátelích.

Ochrana, co neochrání

Poslední aféra ukazuje na to, že pouhé vyřešení ochrany dat uživatele v digitální éře neochrání. Souhlas s podmínkami používání je předpokladem k přístupu k většině internetových služeb včetně Facebooku. Většina uživatelů ale podmínky akceptuje, aniž by je četla. To vzbuzuje pochyby o tom, jestli je takový souhlas dostačující, zamýšlí se Neue Zürcher Zeitung.

facebook

Z právního pohledu také není každý online souhlas s podmínkami platný. Americké soudy zneplatnily v roce 2012 část smluv jednoho velkého internetového obchodníka kvůli tomu, že si v nich vynutil možnost jednostranné změny podmínek.

Onora O'Neillová, emeritní profesorka filozofie na Cambridgeské univerzitě tehdy argumentovala tím, že proces udělení souhlasu ze strany uživatele musí probíhat bez zmatečností a nátlaku. Lidé podle ní navíc musí mít možnost svůj souhlas odvolat. Jak švýcarský list podotýká, zdá se ale, že jak mainstreamoví, tak i alternativní poskytovatelé digitálních služeb možnost pro uživatele kontrolovat používání jimi vytvořených internetových obsahů spíše znesnadňují.

Boj o podvědomí

Vedle zabezpečení dat je tak zapotřebí kontrolních mechanismů, které by umožnily reagovat na náhlé události po celou dobu používání online služby, včetně opatření zabraňujících ztrátu kontroly nad rozhodováním, emocemi a způsobu chování ve světě internetu, myslí si autoři textu. Velká část poskytovatelů digitálních služeb dnes podle nich bojuje jen o to, jakým způsobem se dostat do podvědomí uživatelů. Strategiemi takových firem jsou například cílená reklama a upozornění, která zvyšují rozvoj závislého chování.

V tomto směru už se také začali angažovat různí výzkumníci, kteří požadují vytvoření pravidel, jež by omezila využívání výkonných neurotechnologií k získávání informací a manipulaci s nimi. Takzvaný social computing do češtiny někdy překládaný jako „využití sociálních sítí“ – dokazuje, že není bezpodmínečně nutné umět číst mozek, ale že k manipulaci stačí sbírat a analyzovat data, která uživatelé pravidelně a často nevědomě zveřejňují.

Demokracie versus digitalizace

Jeden z navrhovaných mechanismů se týká takzvané kognitivní svobody, tedy svobody člověka kontrolovat vlastní poznávání. Kognitivní svoboda zdůrazňuje právo člověka na sebeurčení, kontrolu vlastních myšlenek, emocí a přesvědčení, vysvětlují autoři článku. Jak dodávají, jedná se přesně o ty oblasti, které se pokusila ovlivnit Cambridge Analytica.

V loňském roce se odborníci na mezinárodní úrovni zabývali otázkou, jestli demokracie přežije digitalizaci a umělou inteligenci. Odpověď zčásti závisí na tom, jestli společnost dokáže ochránit svobodu jednotlivců, konstatuje komentář švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung.

autor: rer
Spustit audio