V ČR si nasilí zažila každá třetí žena, říká Jiří Dientsbier

30. listopad 2015

Mezinárodní konference věnovaná domácímu násilí s názvem "Domácí násilí: co zůstává za dveřmi?” začíná dnes v Praze.

Pořádá ji Úřad vlády, akci zahájí ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.

Domácí násilí je podle definice fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí, a tím skrytě - mimo kontrolu veřejnosti.

„Nasilí si ve svém životě zažila každá třetí žena, tím se Česká republika nijak neodchyluje od průměru Evropské unie,“ říká Jiří Dienstbier.

Vychází z výsledků průzkumu, který provedla Evropská agentura pro základní práva.

Od roku 2000 má Česko zákon před domácím násilím a od roku 2009 může Policie České republiky vykázat násilníka a ochránit tak ohroženou osobu personálně i teritoriálně.

Přesto se domácí násilí stále objevuje. Preventivní opatření hledá právě mezinárodní konference.

„Prevence zatím nefunguje tak, jak bychom si představovali. Proto počítáme v akčním plánu gendrově podmíněného násilí s mnoha dalšími opatřeními - např. zřizování azylových domů, systematická práce s lidmi, kteří to násilí páchají, a nezapomínáme i na děti, které tím vším psychicky trpí,“ vysvětluje Jiří Dientsbier z ČSSD.

„Ekonomické dopady domácího a genderově podmíněného násilí také nejsou zanedbatelné. Podle odhadů se jedná 1,3 milirady ročně z rozpočtu ČR,“ uzavírá Jiří Dientsbier.

autoři: Ivana Navrátilová , Jana Tupá
Spustit audio