Unikát v zemi milovníků piva

Stropy sušárny po obnově

V Odrlicích už několik let probíhá rekonstrukce výjimečné sušárny chmele. Svou konstrukcí z nepálených cihel je jedinou v České republice. Národní památkový ústav ocenil probíhající záchranu nominací na cenu Patrimonium pro futuro.

Sušárnu koupilo občanské sdružení Aktiv+ už v roce 2009. Jde o nemovitou kulturní památku, která dokládá zpracování chmele na přelomu19. a20. století. Sušení chmele zde probíhalo tzv. studenou cestou. Tato technologie je zachována například na Tršicku, ale vždy jde o stavby, kde jsou sušárny umístěné v podkroví obytných částí statků, nejde o samostatnou budovu jako v Odrlicích. Řadu zajímavostí prozradila ve vysílání ČRo Plus v pravidelném sobotním ranním ohlédnutí za nominacemi v 8:25 ing. Eliška Dostálová ze sdružení Aktiv+.

Sušárna v Odrlicích byla navíc v roce 1928 vybavena topeništěm, což je další z jedinečností, protože tehdy bývaly sušárny s topeništěm budovány jako novostavby. Současně jde o jedinou sušárnu chmele v České republice z nepálených cihel. Od roku 2009 prošla několika etapami rekonstrukce. Po statickém zajištění celého objektu, byl vybudován dřevěný trámový strop, nové dřevěné schodiště a v přízemí zpřístupněna expozice o sušení chmele v Odrlicích.

Díky štědrým dárcům se podařilo zahájit také třetí etapu, která řeší rekonstrukci v 50. letech vyhořelé stodoly. Předmětem čtvrté etapy je odstranění provizorního zastřešení a vybudování konečného zastřešení objektu podle plánů schválených památkovou péčí. Součástí bude také statické zajištění stropu sklepa a svody dešťové vody. Detaily můžete najít na webu sdružení.

Patrimonium pro futuro

Ceny Národního památkového ústavu - Patrimonium pro futuro mají upozornit na výjimečné projekty příkladné péče o naše kulturní dědictví v uplynulém roce. Základním výběrem jsou pověřena krajská odborná pracoviště, která nominují památky ve státním i soukromém vlastnictví ve čtyřech základních kategoriích. Vítěze vybere speciální komise a představí v září letošního roku. V letošním roce se můžete poprvé zapojit do hlasování také vy. Během letních měsíců budete mít možnost poslat hlas své vybrané památce a tak sami ocenit úsilí, které je záchraně našeho kulturního dědictví věnováno. Snadno se vám bude z památek vybírat, protože vám vždy v sobotu v 8:25 jednu z nominací představíme ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Následně na webu Leonarda najdete článek, kde doplňujeme další zajímavosti a fotografie.

Sušárna chmele před obnovou v roce 2005

Dosud jsme v seriálu představili:
Restaurátorský zásah na středověkých malbách v článku Kostel sv. archanděla Michaela v Hrozové
Práce v bývalém klášteře klarisek a minoritů v Českém Krumlově v článku Strop z časů Karla IV.
Restaurování mlynářské technologie v článku Ve světě mlynářů
Restaurátorské práce v Horní synagoze v článku Nový lesk svatostánku v Mikulově
Restaurování domu a nová expozice v Bílovci v článku Překvapení úřednického domu v Bílovci
Archeologické objevy v Tasově v článku Ve jménu Tasovců
Rekonstrukci oltáře v kostele v Jalubí v článku Nový lesk oltáře v Jalubí
Zámek ve Světlé nad Sázavou v článku Není pokoje na tomto světě
Sousedský spolek Merboltice v článku Kouzlo podstávkových domů
Nástěnné malby v opatském bytě kláštera v Teplé v článku Stopy antiky v Čechách
Knihu Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945 v článku Neznámé Sokolovsko
Hrad Lukov v článku Objev, na který se čekalo přes 30 let
Podsíňový poloroubený dům v Radimi v článku Když vítězí víra v dobrou věc
Obraz sv. Jana Nepomuckého v článku Nečekaný poklad z kostela sv. Petra a Pavla ve Svojanově
Expozici Litomyšl – město kultury a vzdělanosti v článku Vývoj země očima regionu