Umělá inteligence ve školách. Zakazovat, nebo začít efektivně využívat?

13. leden 2023

Některé školy si nevědí rady s novými AI nástroji, jako je například konverzační chat GPT. Školský odbor radnice v americkém New York City (NYC) vydal zákaz používání tohoto nástroje v místních školských zařízeních, a to jak studentům, tak i pedagogům. Úřad svůj krok zdůvodnil obavami z dopadů používání AI systémů na vzdělávání dětí.

Čtěte také

AI systémy jsou stále propracovanější a dokážou nám v jistých ohledech velice usnadnit život. Podle školského odboru v NYC jde ale v případě chatu GPT o umělou inteligenci, která sice poskytuje rychlé odpovědi, ale nepomáhá v rozvoji kritického myšlení a neučí, jak postupovat při řešení problémů, což jsou zásadní schopnosti pro úspěch v akademickém i osobním životě, vysvětlil svůj krok pro server Bleeping Computer.

Zákaz používání se ovšem týká pouze školních sítí a počítačů. Studentům tedy nebrání nic v tom, aby systém používali na soukromých mobilech nebo zařízeních mimo školy. Podle Petra Koubského, redaktora Deníku N, se ale umělé inteligenci nejde nijak do budoucna vyhnout.

Kombinace kláves Ctrl-C a Ctrl-V kritickému myšlení nepomáhá.
Petr Koubský

„Pamatuji časy, kdy jsem chodil na gymnázium, že jsme měli zakázáno logaritmické pravítko, abychom si nezjednodušovali numerické počítání. Od té doby se časy změnily a bezpochyby i umělá inteligence v podobě ChatGPT anebo něčeho pokročilejšího se do pár let ve školách přijme, protože školní vzdělání nakonec musí odpovídat realitě, ve které se žáci budou pohybovat,“ vysvětluje Koubský.

Zakazovat AI nemá smysl

Účinnější a mnohem rozumnější přístup je tedy spíše přijmout existenci AI systémů, nežli je zakazovat. Učitelé by podle Koubského měli nahlížet na tyto nástroje jiným způsobem a chtít po žácích, aby se nespokojili pouze s tím, co jim na otázku umělá inteligence odpoví, ale aby se snažili její odpověď kriticky zhodnotit, vysvětlit a rozvinout.

Čtěte také

AI nástroje se jistým způsobem dají ve výuce dobře využít. Úřady v NYC v nich ale nevidí možnost rozvoje kritického myšlení, které je pro budoucí život člověka nesmírně důležité. Jak ale uvádí Koubský, záleží na pohledu daného učitele, který tyto nástroje může vnímat jako obrovskou příležitost.

„Kombinace kláves Ctrl-C a Ctrl-V kritickému myšlení také nepomáhá a když žáci píšou písemné práce tím, že okopírují části textů z Wikipedie bez jakéhokoli použití AI, tak je to úplně stejně špatně, jako když si nechají otázku zodpovědět robotem. S rozvojem kritického myšlení může ale naopak velice pomáhat. Například když žáci budou porovnávat odpověď robota s tím, jak o tom přemýšlí člověk, proč asi robot zvolil danou odpověď, v čem je postačující a podobně,“ říká.

AI si vymýšlí a ohrožuje informační znalost studentů

Jako argument pro zákaz ChatGPT ve školách uvedl newyorský školský odbor také nespolehlivost odpovědí, které mohou být nepravdivé. Systém je totiž naprogramován tak, aby odpověděl v každém případě i přesto, že odpověď nezná. Tím pádem lze zjednodušeně říct, že si občas může i vymýšlet. Úřad chce tak studenty chránit před nespolehlivým zdrojem informací.

Čtěte také

„Pokud se s tímto systémem žáci nesetkají, tak ani nemají možnost se naučit pracovat s tím, že může občas lhát. Ale když si někdo nechá zodpovědět otázku od robota, ten odpoví špatně a žák to předloží, tak nezasluhuje pochopitelně nic jiného než za to dostat pětku. Argument ‚opsal jsem to od robota‘ neobstojí. Je to opět trénink kritického myšlení,“ míní Koubský, podle kterého je právě cesta zkoušení a hledání východisek tou jedinou správnou.

„Ve chvíli, kdy je zdroj nespolehlivý, tak je potřeba se zamýšlet nad tím, zdali na danou otázku odpověděl správně. Toto si myslím, že je z hlediska použití ve škole ohromně užitečná vlastnost. Žáka to udržuje ve střehu, učitele koneckonců také a všechny to nutí více přemýšlet. Zároveň tam ale platí, že s nějakými rutinními problémy může umělá inteligence pomoci,“ dodává.

Poslechněte si celý pořad Online Plus Davida Slížka v audiozáznamu. Dále se dozvíte, jak AI systémy dokážou imitovat lidskou řeč, jaké nové využití bude mít aplikace Tečka a že přes satelity budou kromě mobilů moci komunikovat i auta či aplikace.

autoři: David Slížek , vkry
Spustit audio

Související