Ukrytá vikingská loď

18. září 2007

Archeologové předpokládají, že zanedlouho objeví jedinou zachovalou loď Vikingů v Británii. Plavidlo se údajně nachází ve vnitřním dvoře bistra ve městě Wirral v hrabství Merseyside. Pocházet by mělo z 10. století. Objev sice není nový, ale loď vědci ještě nespatřili, protože leží hluboko pod zemí. Jak je to možné?

Jednoduše: samotnou dřevěnou loďku objevili dělníci už v roce 1938 při stavbě základů nádražního hostince. Tehdy však vedení stavby tento fakt zatajilo, protože se obávalo, že na místo přijedou archeologové, začnou vykopávky a práce tak nebude včas dokončena, což zvedne výdaje. Nález byl tedy zakopán a všichni měli přikázáno o něm pomlčet.

Až v roce 1991 jeden z dělníků, kteří loď objevili, John Macrey, řekl o objevu svému synovi, který svědectví předal Liverpoolské univerzitě. Tamní vědci však usoudili, že jde o fámu a nevěnovali jí žádnou pozornost. Před nějakou dobou se informacemi o lodi Vikingů začal zabývat vedoucí archeologického oddělení Nottinghamské univerzity Steven Harding. Setkal se s Macreyovým synem a získal od něj přibližný popis nálezu.

Místo, kde se podle předpokladů má nacházet loď Vikingů, bylo prozkoumáno za pomoci georadaru, který potvrdil, že v hloubce více jak 6 metrů leží dřevěný objekt, jenž tvarem připomíná loď. Podle Hardingových slov se mohla loď dobře zachovat díky tomu, že je uložena v hlíně. Dosud byly ve Velké Británii objeveny pouze zbytky vikingských lodí. Vědec je odhodlán provést ve Wirralu vykopávky a loď najít. Na to však potřebuje 2 miliony liber. Informuje o tom deník The Times.

Knut Paasche, doktor z univerzity v Oslo, který studoval předběžné údaje o nálezu, prohlásil, že nejspíše jde o vikingskou šestiveslici, která mohla převážet 12 lidí. Pravděpodobnost, že by ve Wirralu mohly být objeveny vikingské pozůstatky, zvyšuje i fakt, že město bylo v 10. stol. miniaturním nezávislým státem pod vikingskou správou.

Tuto a další aktuality z oblasti historie můžete slyšet v historickém magazínu Zrcadlo, který měl premiéru 14. 9. 2007.

autor: Naďa Reviláková
Spustit audio