Učitelé čelí stále většímu tlaku, hrozí jim vyhoření. Prázdniny nutně potřebují, říká psycholožka

4. září 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 02533072.jpeg

Školní prázdniny jsou důležité nejen pro děti, ale také pro učitele, na které jsou často kladeny stále větší nároky. Práce pedagogů přitom spadá pod takzvané pomáhající profese a hrozí jim tedy vyšší riziko vyhoření.

Podle Ireny Smetáčkové z katedry psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy jsou prázdniny pro učitele velmi důležité. „Zcela jistě bych nesouhlasila s názory, že jsou to dlouhé prázdniny, že je to velký luxus, který jiné povolání nemá a tak dále. Ta silná zátěž zkrátka vyžaduje delší období při rekonvalescenci,“ říká.


Syndrom vyhoření je stav, kdy nás přestává bavit to, co nás dříve naplňovalo, pro co jsme profesně žili a dělalo nám radost. Vyhoření se může projevit různě – například bolestí břicha anebo hlavy, nechutí jít do práce a v případě učitelů třeba také averzí na hluk.

Na katedře psychologie při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, se prováděl rozsáhlý výzkum syndromu vyhoření u učitelů základních škol, kterého se zúčastnily takřka dva a půl tisíce učitelů. Podle předběžných výsledků se ukazuje, že až 60 % vyučujících se cítí být v dlouhodobém stresu a 48 % dotázaných odpovědělo, že mají pocit ohrožení syndromem vyhoření.

Že je při profesi učitele člověk vystaven větší míře stresu a situacím, které jej emočně vyčerpávají, si myslí i psychoterapeutka Magda Vašáková-Loumová. Nároky na práci pedagoga přitom stoupají. Učitelé se musejí průběžně vzdělávat a přizpůsobovat se novým trendům i podmínkám. Stále navíc bojují s nízkými platy a silnou kritikou škol ze strany společnosti.


Myslím si, že je možná složitěji nastavený celkový kontext toho, kdo je žák a kdo učitel, kdo má jaké kompetence nebo kdo si co může dovolit.Dr. Magda Vašáková-Loumová

„Je něco jiného mít třídu složenou z dětí, které si jsou svojí úrovní a socio-kulturním zázemím podobné a naopak učit ve třídě, která je velmi pestrá, kde jsou děti se speciálními vzdělávacími potřebami,“ upozorňuje Smetáčková, která také připomíná, že učitel má mnoho dalších rolí – například také komunikuje s rodiči, což někdy nebývá úplně jednoduché. Hlavně má ale velkou zodpovědnost, zatímco možnosti, jak si ve třídě získat autoritu, se stále zužují.

autor: anr
Spustit audio