Učiliště nenávisti? To jsem na FAMU nepozorovala ani jako studentka, ani děkanka, říká Slováková

30. listopad 2021

Dokumentaristka Olga Sommerová před časem nazvala Filmovou fakultu Akademie múzických umění (FAMU) učilištěm nenávisti. Nová děkanka a také dokumentaristka Andrea Slováková s touto nálepkou nesouhlasí: „I v době, kdy to paní Sommerová říkala, to bylo hodně nadsazené. Dá se říct, že to reflektovalo pocity několika lidí, ale nemyslím, že by to bylo v souladu s realitou. Alespoň takovou, jak ji vnímám já.“

„Za prvé – myslím, že FAMU v žádném případě není učiliště. Je to vysoká škola,“ zdůrazňuje.

Čtěte také

To znamená, že navzdory tomu, že jádrem toho, co učíme, je řemeslo v jednotlivých profesích, které je nejen vyučováno, ale i trénováno různými praktickými cvičeními během celého studia na všech těch katedrách. A zároveň vedeme studenty k tomu, aby byli vzdělaní v různých oblastech, které překračují rámec toho řemesla,“ vysvětluje v Osobnosti Plus. 

A pokračuje: „A když se dostanu k té nenávisti, tak si myslím, že to je něco, co jsem já osobně na FAMU nepozorovala. Ani když jsem tam studovala, ani když jsem tam učila, ani když jsem děkankou.“ 

Spory? Ano, máme

Slováková přiznává, že vyostřené vztahy na FAMU existují, ale jsou to spory, které prý fakultu i celou školu posouvají dál.

Čtěte také

„Za celou komunitu fakulty mohu říct, že spor může být produktivní. Neshoda názorů je naprosto běžná a je zcela v pořádku. Otázkou je, jakým způsobem se v tom sporu zachováme a kam směřujeme. K jakému cíli.“ 

Protiváhou pojmu nenávist je podle ní kritické myšlení a právě tomu se snaží studenty naučit, dodává děkanka.

Šikana? Ano, jednotky případů

Před časem proběhla na DAMU velká aféra kolem šikany studentů. Děkanka Slováková přiznává, že jednotky případů řeší i na FAMU a tyto případy představují určité vzorce chování, které jsou podle ní relativně hluboce zakořeněné.

Čtěte také

„Tím slovem zakořeněné jsem nemyslela ani tak jednotlivce, ale primárně v biotopu instituce. Protože umělecké školy vždy byly do určité míry otevřenější k tomu, že se lidé mohou víc projevovat třeba i expresivně. Takové tam opravdu jsou zakódované,“ vysvětluje. 

V jednom momentě to pak začne vadit. „V momentě, kdy jsou to studující mladí lidé nuceni brát jako samozřejmost. Něco, čemu se musí podřídit. Například, a teď si vymýšlím jméno, jde studentka po chodbě, kde jsou i další lidé, a pedagog na ni zakřičí: ,Zuzanko, nějak vám narostl zadek. Měla byste víc běhat.‘ Tak nemůžeme vědět, jestli to je konkrétní a jestli to té studentce vadí, nebo nevadí. Ale možná jí to vadí.“ 

Já nechci, aby vůbec měl někdo takové dilema, protože to není v pořádku.
Andrea Slováková

Vedení školy to podle děkanky ale vadí.

Čtěte také

„Já nechci nikoho vystavovat takové situaci, aby vůbec byl v tomto dilematu, jestli je v pořádku, že na mně toto učitel zakřičí. A i kdyby to nebylo na chodbě, kde to slyšeli další lidé, i kdyby to bylo ve třídě, je i to v pořádku, aby učitel něco takového říkal? Já nechci, aby vůbec měl někdo takové dilema, protože to není v pořádku.“

Bohužel, nezřídka se jedná i o společenský respektované osoby, které se podobně chovají, připouští děkanka.

„Děkuji, že se na to ptáte, protože je důležité zdůraznit, že se to opravdu v žádném případě netýká všech pedagogů a pedagožek. Jsou to opravdu jednotky, jsou to velmi konkrétní případy,“ přiznává Slováková.

Musíme se vždy dívat na obě strany. A tam, kde je mocenská nerovnost, se musíme v první řadě dívat na toho slabšího.
Andrea Slováková

„Nicméně důležité je i to klima instituce. Pokud by tohle bylo tolerováno, a dosud takové způsoby chování umožňovalo, tak se potýkáme s tím, že třeba reakce pak může být defenzivní v tom smyslu, že se jedná o nějaké omezení svobody. Jako kdybychom dosud mohli říkat, co jsme chtěli, ať si studentka obleče ty šaty a líbí se mi na zkoušce, ale najednou jí to nemohu říct? Tak to pak někdo může vnímat úkorně. Jako že ho někdo chce omezit. Ale zároveň se musíme vždy dívat na obě ty strany, respektive v tomto případě, kde je mocenská nerovnost, tak se musíme v první řadě dívat na to, kdo je ve slabší pozici, což je tady studentka,“ uzavírá Andrea Slováková. 

Celý rozhovor Barbory Tachecí najdete v audiozáznamu pořadu Osobnost Plus.

autoři: Barbora Tachecí , lup

Související