Tomáš Sedláček

Ekonom / Economist

Tomáš Sedláček je autorem filozoficko-ekonomické knihy Ekonomie dobra a zla, která byla přeložena do 21 jazyků, v mnoha zemích se stala bestsellerem a získala významná mezinárodní ocenění. Ve věku 24 let se stal ekonomickým poradcem prezidenta Václava Havla, později také ministra financí. Byl zařazen do prestižního žebříčku mezi 100 nejvlivnějších myslitelů planety (Top 100 Thought Leaders, GDI).

Tomáš Sedláček je členem několika významných mezinárodních i českých organizací, je předsedou dozorčí rady Vize 97 a programové rady nadace Forum 2000. Byl členem Světového ekonomického fóra zasedajícího v Davosu, dále poradního týmu předsedy Evropské komise založené E. Barrosou a také dlouhodobým členem Národní ekonomické rady vlády (NERV).

V současné době působí jako hlavní makroekonomický stratég ČSOB. Přednáší filozofii a ekonomii a je vyhledávaným přednášejícím a diskutérem na světových univerzitách, konferencích a v nejrůznějších médiích.

Tomáš Sedláček is the author of the philosophical book on economics Economics of Good and Evil, which has been translated into 21 languages, has become a bestseller and been awarded many prestigious international awards. At the age of 24 he became an economic adviser to former Czech president Václav Havel and later on to Czech Minister of Finance. He was listed among the most influential global thinkers (Top 100 Thought Leaders, GDI).

Sedláček is a member of several important international and Czech organizations and the chairman of the supervisory board of Vize 97 and programme board of Forum 2000 foundation. He used to be a member of the World Economic Forum (holding annual meetings in Davos), advisory board of the European Commission President Barroso and a long-time member of the Czech government’s National Economic Council (NERV).

He currently works as chief macro-economic strategist for ČSOB. He gives lectures on philosophy and economy and is a sought-after lecturer and panellist at universities, conferences and in various media worldwide.