Thomas Kulidakis: Junckerovy plány v rukou České republiky

13. září 2017
Thomas Kulidakis

Jestli se něčím lišil letošní projev předsedy Evropské komise Jean-Claudea Junckera o stavu Evropské unie od projevů minulých, bylo to především smířlivostí a snahou spíše spojovat než rozdělovat. Je zřejmé, že budoucí pozice a vliv České republiky v unii skutečně je pouze a jen v rukou našich voličů a české vlády. Současné i budoucí.

Z návrhů a názorů, které předseda Evropské komise vyjádřil, je pro naši zemi klíčových hned několik. V první řadě je to prohlášení o „Evropě, která musí dýchat oběma plícemi, západní i východní“. Tím Jean-Claude Juncker opisně přiznal stále se prohlubující konflikt mezi některými novějšími zeměmi Evropské unie a zbytkem členů evropského projektu.

Slova o potřebě jednotně dýchat, byla doprovázená výzvou k respektování rozsudků Evropského soudního dvora. Neboť Evropská unie je v představě šéfa evropské exekutivy především „společným kulturním prostředím s hodnotami založenými na svobodě, rovných příležitostech a právu“.

Což by mělo platit jak na jejím západě, tak i východě. Toto prohlášení je možné číst jako výtku především směrem k Varšavě. Polsko dále těží dřevo v Bělověžském pralese, který je na seznamu UNESCO. Což znamená, že se nepodvolilo rozsudku evropského soudního orgánu.

Jean-Claude Juncker

V případě České republiky a hrozby soudního řízení kvůli nenaplňování schválených a podle unijního soudu platných migračních kvót platí, že existuje šance u soudu bojovat, a pak se přizpůsobit rozsudku. Tedy zvolit si cestu, zda raději například platit pokutu, nebo nějaké ty žadatele o azyl přijmout. Nebo soudní při vyhrát například argumentem, že Praha plnila jinak, než přijímáním žadatelů a neplatit nic.

O současný stav migračních sporů se ostatně Jean-Claude Juncker postaral zmínkou, že je škoda, že „ne všechny členské státy jsou stejně solidární“. Ovšem pachuť z vyjádření české vlády odmítnout žadatele o azyl, které přišlo souběžně s návštěvou šéfa Komise v České republice, zůstane. I kdyby se příští vláda vzdala rezolutního, spíše dovnitř, do domácího předvolebního klání mířeného stanoviska.

Jediná cesta k úspěchu

Syrští uprchlíci na Kypru

Pro budoucnost České republiky je také zásadní výzva Jean-Claudea Junckera k poskytnutí technické a případně i finanční asistence zemím, které ještě euro nemají. A které by ho chtěly přijmout v souladu se svým závazkem, který i Česká republika dala při vstupu do Evropské unie.

Pro české politiky, kteří vědí, že konvergenční kritéria země plní, by mohlo být v případě potřeby jednodušší veřejnost přesvědčit, že je takový krok potřeba, kdyby za sebou měli evropské peníze.

Zastánci mohou tvrdit, že vstoupit do eurozóny je potřeba už jen proto, že současná podoba eurozóny je nedostatečná a její reforma se skloňuje stále častěji. Čím dříve tedy Česká republika přistoupí, tím spíše bude moci ovlivnit budoucí uspořádání uvnitř eurozóny.

Zasedání evropského parlamentu

Kritici ovšem mohou namítnout, že euro je v současné podobě nevhodné a čekat v závětří, jak píseň složená především podle not psaných Francií a Německem bude znít. Osobně soudím, že je lepší u reformy eurozóny být a nelehat si později do postele, kterou ustlal někdo jiný.

Možné budoucí rozšíření Evropské unie o státy západního Balkánu je dlouhodobý zájem české zahraniční politiky. Bankovní unie může podpořit stabilitu bankovního systému i v naší zemi, v níž jsou největší banky součástmi zahraničních mateřských společností.

Vyjádření Jean-Claudea Junckera o nepřijatelnosti dvojí kvality potravin je podání vstřícné ruky českému domácímu mínění i proevropským politikům. Byť fakticky šéf Evropské komise potvrdil, že patřičná legislativa už existuje a je třeba, aby ji orgány v členských státech také vymáhaly.

Celkové vyznění projevu o stavu Evropské unie je ovšem následující. Šéf Evropské komise mluvil v podstatě v souladu s názory politiků na západ a jih od našich hranic. Prohlásil, že další integrace je jedinou cestou k úspěchu a vyjádřil názor, že zvaní jsou všichni, kteří chtějí pokračovat. Cesta, kterou se dáme, je už na nás a politické reprezentaci, kterou si zvolíme.

  • Aktuální dění
  • Komentář