Technologie nejvíce ohrožují zaměstnance, kteří vykonávají rutinní práci, říká personalista

29. červen 2016

Trh práce na celém světě projde v nadcházejících letech velkými změnami. Výjimkou nebude ani Česká republika. Změny, způsobené takzvanou čtvrtou průmyslovou revolucí můžeme pozorovat už dnes, kdy do firem pronikají nové, efektivní technologie.

Jaké dopady budou mít ale nové technologie na naše pracovní uplatnění? „Nutno podotknout, že průmyslová revoluce už dávno probíhá. Náplň spousty prací se proměňuje poměrně rychle. To, co byl před několika lety obráběč, je dnes operátor, programátor, jsou to úplně odlišné práce,“ říká personalista Tomáš Ervín Dombrovský z EMC.

Změna podle něho probíhá rychle a lidé i firmy se jí musí přizpůsobit. Souvisí to i se vzděláváním – přestává stačit to, co se naučíme ve škole, a je třeba stále sledovat nové trendy v oboru. Firmám tak paradoxně za několik let mohou chybět kvalifikovaní pracovníci.

„Nejvíce jsou technologií ohroženy rutinní činnosti, ať už manuální nebo duševní. Hodně se hovoří o různé administrativě, zpracování dat, úřednících, zákaznické péči – všechno, co jde zautomatizovat na nějaké rutinum, mohou nahradit algoritmy a nové technologie,“ předpovídá Dombrovský.

Naopak povolání, ve kterých je velký podíl kreativní práce a vytváří se něco nového, ať už je to výsledkem fyzické nebo duševní práce, se tolik bát nemusejí.

autor: bur
Spustit audio