Tamilský boj za samostatnost

Vlajka Tamilských tygrů

Proč si Tamilští tygři zvolili do svého znaku tygra, když toto zvíře na Srí Lance nežije a nikdy nežilo? Říká se, že když Velupillai Prabhákaran, zakladatel LTTE, hledal něco, co by se hodilo do znaku právě vznikající separatistické organizace, do oka mu padla krabička od sirek. A tak na ní namalovaného tygra jednoduše obkreslil a tím dostali Tygři osvobození tamilského Ílamu i své jméno.

To se mělo odehrát v roce 1976, v době založení LTTE, spory mezi hinduistickými Sinhálci a buddhistickými Tamily na Srí Lance mají ale mnohem hlubší kořeny. Všechno začalo ještě v době britské koloniální správy, kdy byla Srí Lanka součástí indického impéria. Královští správci tehdy do řad svých pomocníků a úředníků rekrutovali zejména Tamily, čímž dosáhli toho, že ve státní administrativě mělo většinu minoritní etnikum. A to se většinovým Sinhálcům pochopitelně nelíbilo a začali se cítit ohroženi.

Vším ovšem zamíchala nezávislost Indie, kterou Britové své císařské kolonii udělili v roce 1947. O rok později vyhlásila samostatnost i Srí Lanka a pozice dominantního a menšinového etnika se razantně proměnily. Sinhálci nabyli na síle, populisté šířili svůj program, kde se dalo a nevraživost vůči Tamilům se promítla i do politiky. V roce 1956 vláda schválila zákon, který ustavil sinhálštinu jediným oficiálním jazykem na ostrově. Pro Tamily, jejichž tamilština pocházela z jiné jazykové rodiny než sinhálština, a byla jí podobná asi tak jako čeština maďarštině, to znamenalo velké omezení. A tažení proti Tamilům pokračovalo. Dalším nepěkným opatřením, které vláda schválila, byl vysokoškolský zákon, který zavedl pro Tamily jiná, těžší pravidla pro přijetí na školu než pro Sinhálce. A protitamilsky orientovaná je i ústava Demokratické socialistické republiky Srí Lanka zavádějící buddhismus jako výsadní náboženství. V radikalizaci poměrů se nemalou měrou angažovali právě buddhističtí mnichové, jinak obecně považovaní za ty největší lidumily.

Tamilové se přitom od vzniku samostatného srílanského státu se Sinhálci snažili dohodnout a na jejich výpady reagovali nenásilnými prostředky. Tato snaha ovšem nevedla nikam, a tak se Tamilové od sedmdesátých let postupně začali radikalizovat a vzájemná nevraživost mezi oběma etniky dosáhla vrcholu v roce 1983, kdy na Srí Lance vypukla krvavá občanská válka. Tu státu vyhlásila na začátku zmíněná organizace Tamilských tygrů.

Dlouholeté boje Tygrů se, i přes četné zprávy o sebevražedných útocích z poslední doby, chýlí ke konci. Sinhálské síly tamilský stát - Ílam - zmenšily na naprosté minimum a je jen otázkou času, kdy ho z mapy vymažou nadobro. Co se ovšem bude dít potom, lze jen těžko předvídat.

Účetní a vdaná žena - Nanthini řídí v ulicích Kolomba

Rozhovor s indoložkou a etnoložkou Zuzanou Hrdličkovou o emancipaci tamilských žen v důsledku občanské války jsme vysílali v magazínu o světě, jeho rozmanitosti a problémech Sedmý světadíl 18. 3. 2009.