Synchronizované korály

22. září 2010

Tým evropských vědců objevil první gen, který se podílí na denních a nočních cyklech mořských korálů.

V mělkých vodách, které jsou chudé na živiny, si korály vyvinuly druh symbiózy s řasami obrněnkami (Dinoflagellata). Ty využívají sluneční záření k produkci energie, kterou korál využije na stavbu své vápenaté schránky. Kalcifikační proces je silně spojený se světelnými cykly. Molekulární mechanismus, který je podstatou této synchronizace, zůstával až dosud utajený.

Korál Stylophora pistillata

Podle vědců z Itálie a Monaka se na něm podílí nově objevený gen, který dostal zkratku STPCA. Gen vědci našli u korálů pórovníků druhu Stylophora pistillata. Kóduje enzym, který katalyzuje přeměnu oxidu uhličitého na hydrogenuhličitan a který je v noci dvakrát aktivnější než ve dne. Důvodem zřejmě je, že kalcifikační proces vyžaduje množství vodíkových atomů, které ovšem ve dne spotřebovává fotosyntéza. V noci se akumulují, což zvyšuje kyselost korálu. Enzym pak musí vytvářet více hydrogenuhličitanu, který funguje jako pufr - látka, která udržuje stabilní pH, a brání tak poškození kyselinou.

Výsledky studie popisuje článek v časopise Journal of Biological Chemistry.

autor: Martina Otčenášková
Spustit audio