Světový den vody: Stát podpoří recyklaci odpadních vod dotační výzvou „Dešťovka“

22. březen 2017

Dnešek je Světovým dnem vody, letos je věnován vodám odpadním. Naše denní produkce odpadní vody je 120 až 150 litrů. Necelá polovina z toho je tzv. šedá voda, tedy bez zbytků z lidského metabolismu. Dá se poměrně snadno čistit a pak použít na splachování toalet nebo zalévání zahrady. Cenné je i odpadní teplo.

S ohledem na klimatické změny se dá čekat, že nás druhotné využití odpadní i dešťové vody bude zajímat čím dál víc. Podle některých odborníků se to dokonce stane stejnou samozřejmostí, jakou je recyklace plastu nebo papíru. Už od dubna chce stát tento trend podpořit dotační výzvou „Dešťovka“ pro jednotlivé domácnosti.

„Voda přichází trubkami shora do nádrže. Je přečerpávána do tříkomorového systému. V tom prvním dochází k odstranění mechanických nečistot, ve druhém, tzv. bioreaktoru, dochází k samotnému biologickému čištění, a třetí část nádoby nám slouží jako akumulace tzv. bílé, tedy vyčištěné šedé vody,“ vysvětluje Vladimír Jirmus, specialista na šedé vody společnosti Asio, u domácí čističky.

Voda se také musí provzdušňovat, aby se zabezpečilo co nejlepší vyčištění. „V případě, že se tam dostane víc látek na mytí nebo čisticích prostředků, může dojít k nárůstu pěnivosti,“ vysvětluje Vladimír Jirmus.

Návratnost? Osm let

Domácí čistička šedých vod

Proces čištění může probíhat i zcela bez chemie. Cena domácí čističky odpovídá zhruba třem tuzemským průměrným platům, návratnost investice je podle výrobce asi osm let. Kdo chcete lepší efektivitu, zapojí čističku k tepelnému čerpadlu nebo k bojleru.

„Voda, která sem teče, má určitou teplotu – 26 nebo 28 °C. Tuto teplotu využíváme, jen nesmíme zapomenout na dvě věci – nesmíme ji vychladit pod 10 nebo 12 °C, abychom nezamezily biologickému procesu čištění, a musíme pamatovat na to, že tepelné čerpadlo bude potřebovat nějaký bivalentní zdroj energie pro případ, že bychom neprodukovali teplou odpadní vodu,“ vysvětluje Jirmus.

Vladimír Jirmus věří, že tuzemský zájem o domácí čistírny poroste. Výrazně to může ovlivnit ministerstvo životního prostřední. Připravuje dotační program zaměřený na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech.

„Výzvu plánujeme vyhlásit v průběhu měsíce dubna, v květnu bude spuštěn příjem žádostí,“ říká Lucie Früblingová ze Státního fondu životního prostředí. Připravují program „Dešťovka“, do kterého budou zahrnuty i čistírny tzv. šedých vod. Maximální výše dotace má být 60 tisíc korun.

autor: pek
Spustit audio