SvětOběžník: Poslání Josepha Konyho

10. duben 2012
Co vědí rwandské děti o miluosti své země?

Joseph Kony, aktuálně asi nejznámější africký válečný zločinec, proslul tím, že se na severu Ugandy pokoušel nastolit teokratický režim založený naDesateru.

Joseph Kony se narodil někdy v 60. letech v severní Ugandě, v oblasti známé jako Ačoliland. Samotný Ačoliland proslul o 20 let později tím, že se zde objevilo podivné mesianistické hnutí, do jehož čela se postavila bývalá prostitutka Alice. Ta o sobě prohlašovala, že komunikuje s duchem zvaným Lakwena a začala si říkat Alice Lakwena.

V roce 1986 došlo v Ugandě ke státnímu převratu a sever Ugandy, kontrolovaný Lakweniným Hnutím ducha svatého, se dostal do konfliktu s novou vládou prezidenta Museveniho. Přestože Alice Lakwena slíbila svým následovníkům, že v blížícím se střetu s prezidentskou armádou je žádná kulka nezraní, její hnutí boj s novou vládou prohrálo. Ochrana proti kulkám, posvěcený olej, který měl munici proměnit ve vodu, totiž nefungovala. A právě po porážce Lakwenina hnutí se na scéně objevil Joseph Kony, údajný Lakwenin bratranec a nástupce.

Povolán z vyšších míst

„Joseph Kony začal tvrdit, že duch Lakwena přešel z paní Alice na jeho osobu, a že on je nyní komunikátorem s nadpřirozenými bytostmi. Začal kolem sebe budovat velmi početnou armádu [Armádu Božího odporu] a hlavní těžiště svého boje proti novému vládnoucímu režimu Yoweri Museveniho uskutečňoval v místních pralesích,” vysvětluje Jan Záhořík z Centra afrických studií na plzeňské Západočeské univerzitě. „Mimochodem ta Armáda Božího odporu, LRA, několikrát změnila svůj název v průběhu svých 30 let trvajících dějin. Každopádně princip zůstává stejný. Základnou Josepha Konyho je samotný Ačoliland. Nicméně původní smysl boje proti režimu v Kampale se již vytratil a po několika letech spíše marného úsilí se Konyho stoupenci začali obracet proti vlastnímu lidu,” dodává Jan Záhořík.

Magdalena Vaculčiaková se na své stáži zaměřila především na speciální projekty pěstování hub, školství a příběhy Uganďanů, se kterými se při svém pobytu setkala.

A nejen proti Uganďanům. Kony operoval také v sousedních oblastech Středoafrické republiky, Demokratické republiky Kongo či Jižního Súdánu. Jeho cíle nebyly nikdy příliš jasné, on sám prohlašoval, že chce na území severní Ugandy obývaném etnikem Ačoli vytvořit stát, který by se řídil biblickými přikázáními. A v Konyho interpretaci účel světil prostředky.

Dětský voják, dobrý voják

Joseph Kony neblaze proslul i tím, že do své armády ve velkém verboval děti a dokonce je za tím účelem i unášel. Podobných činů se ale dopouštěla a stále dopouští celá řada afrických vůdců a tzv. warlordů. Podle statistik OSN je ve světě aktuálně na 300 000 dětských vojáků a většina z nich pochází právě z Afriky – z Libérie, Rwandy, Ugandy, Konga, Somálska a dalších zemí. Jak uvedl ve SvětOběžníku Jan Záhořík, děti se totiž velice snadno změní ve velmi účinnou zbraň.

„Docházelo a dochází k tomu, že dětský mozek je vymýván, například [liberijský diktátor] Charles Taylor proslul jako člověk, který dětem násilím podával drogy – marihuanu, v horších případech i kokain, heroin a podobně. Což samozřejmě dětskou mysl ještě více otupovalo a takový voják se stává mašinou na zabíjení a vraždění a vůbec nepřemýšlí o tom, co to je dobro a zlo. Zatímco dospělý člověk už má něco za sebou a je schopen rozlišit mezi těmito dvěma protipóly, v dětském mozku se to ztrácí,” přibližuje Jan Záhořík. Některé státy se podobnému zneužívání dětí snaží čelit tím, že ve spolupráci s mezinárodními organizacemi zavádějí na školách tzv. peace education, tedy výchovu, která dětem už od útlého věku vštěpuje základní civilizační hodnoty.

Z kampaně Kony 2012

Kony 2012

Jak sěvtu připomnělo video, které nedávno otřáslo internetem, Joseph Kony je stále na svobodě. Skrývá se pravděpodobně někde na špatně dostupném území, které jeho LRA ovládala, tedy někde mezi Ugandou, Demokratickou republikou Kongo, Jižním Súdánem a Středoafrickou republikou. V roce 2008 měl Kony s ugandskou vládou podepsat mírovou smlouvu, její vyjednávání se ale nepodařilo dokončit. Kony si jako podmínku totiž stanovil, aby Mezinárodní trestní soud zastavil stíhání jeho osoby i dalších důstojníků LRA za zločiny proti lidskosti.

Celý rozhovor s Janem Záhoříkem o postavě Josepha Konyho a fenoménu dětských vojáků v Africe si můžete poslechnout zde:

Spustit audio
autor: Lucie Christovová